Cover of: Merbuk | Marikan Haji Hamid.

About the Book

BUKU 'Burung Merbuk' mengandungi 22 bab berupa sebuah kajian tentang burung merbuk antara jenis burung yang popular di Malaysia, malah rantau Asian. Merbuk dalam buku ini diperkenalkan secara terperinci sama ada pada latar kehidupannya juga hubungannya yang intim dengan manusia sehingga tumbuh suatu kepercayaan bahawa merbuk memiliki sifat-sifat yang unik.

Namun sesuai dengan pandangan pengarangnya, walaupun apa jua kepercayaanyang dihubung kaitkan dengan burung merbuk, perlulah diambik bahawa sesungguhnya baik dan buruk itu ditentukan oleh Allah S.W.T.

Maka terlepas dari persoalan itu buku ini menjelaskan semua ciri-ciri keunikan burung merbuk secara ilmiah dan saintifik. Dari mengenali rupa dan sifat burung itu, pengarang membawa pembaca mengenali cara memelihara, menurun baka, merawat termasuk sistem pertandingan seni suara merbuk yang cukup popular di Malaysia, di Thailand, di Indonesia juga di Filipina.

Oleh yang demikian Majlis Kebudayaan Negeri Kedah darul Aman di bawah penelitian Zamalah Ceretira Budaya, melihat bahawa 'Burung Merbuk' sesuai diterbitkan dalam bentuk buku sebagai sebuah dokumentasi yang bermanfaat kepada kita dan para peminat merbuk di seluruh tanah air.

'BUDAYA NILAI BANGSA'

Y.B. DATO' HAJI SYED RAZAK BIN SYED ZAIN

DSDK., KMN., BKM., JP.

Yang Dipertua

Majlis Kebudayaan Negeri,

Ahli Majlis Menyuarat Kerajaan Negeri Kedah

First Sentence

MINAT mengkaji dan menulis buku 'Burung Merbuk' kerana tertarik dengan ciri-ciri geopelia striata ini sebagai cukup unik jika dibandingkan dengan jenis burung-burung yang lain. Bagaimana hubungannya yang menjadi amat intim dengan manusia sehingga ianya dipuja kerana suaranya, sisiknya dan dianggap memiliki daya ghaib yang mempengaruhi untung rugi, baik buruk dalam kehidupan manusian. Keunikan itulah yang mendorongkan saya mengkaji sama ada secara ilmiah ataupun sumber lisan dari mereka yang tahu tentang burung merbuk. Disamping kajian ilmiah melalui Jabatan Perkhidmatan Haiwan dan buku-buku rujukan, penulisan ini banyak dibantu oleh orang-orang cukup tahu tentang burung merbuk. Pengetahuan mereka cukup mendalam serta bertanggungjawab. maklumat mengenai suara, unsur seni, fiil atau tingkah laku, sifat-sifat haiwan ini termasuk cara-cara memeliharanya, makan minum, kesesuaian sangkar adalah ilmu bersumberkan petua dan pecaman yang diwarisi dari orang yang terdahulu. Buku ini diharap dapat membantu pembaca dan para peminat mengenali lebih mendalam tentang burung merbuk. Semoga sumbangan kecil ini akan bmemberi banyak manfaat kepada semua pihak. Sekian. MARIKAN HAJI HAMID

Table of Contents

1 Mengenal Burung Merbuk Dan Kepercayaan Terhadapnya 1
2 Mengenal Rupa Dan Sifat Burung Merbuk 7
3 Mengenal Jantina Burung Merbuk 13
4 Merbuk Putih 17
5 Merbuk Hitam 21
6 Merbuk Hijau 25
7 Mengenal Sisik Dan Kepercayaan Terhadapnya 31
8 Sangkar Dan Rawatan 37
9 Memandikan Burung Merbuk 53
10 Menurunkan Baka Secara Kurungan 59
11 Ibu Angkat 73
12 Masalah Burung Bergaduh Dalam Reban 79
13 Masalah Telur Tidak Menetas 81
14 Penyakit Burung Merbuk 85
15 Panduan Membeli Burung Merbuk Untuk Pertandingan Seni Suara 99
16 Menangkap Burung Merbuk Liar 109
17 Perkembangan Minat Terhadap Burung Merbuk Di Negeri Kedah Darul Aman 123
18 Sistem Pertandingan Seni Suara Burung Merbuk 129
19 Masalah Yang Timbul Dalam Sistem Pertandingan Bebas Dan Pusingan 137
20 Memahami Cara Pemberian Markah 141
21 Sistem Pemberian Markah 145
22 Pemberian Dan Pengiraan Markah 149

Edition Notes

In Malay.
Includes bibliographical references (p. 153).

Series Siri zamalah ceritera budaya

Classifications

Library of Congress MLCSE 2000/00093 (S)

The Physical Object

Pagination 153 p. :
Number of pages 153

ID Numbers

Open Library OL153206M
LC Control Number 99918157

No ebook available.


Buy this book

Add an ISBN in order to
link to booksellers


History Created April 1, 2008 · 16 revisions Download catalog record: RDF / JSON / OPDS

April 13, 2010 Edited by Open Library Bot Linked existing covers to the edition.
March 25, 2010 Edited by 121.120.149.15 16
December 11, 2009 Edited by WorkBot link works
November 17, 2009 Edited by 115.133.111.19 Edited without comment.
April 1, 2008 Created by an anonymous user Initial record created, from Scriblio MARC record.