Open Library logo
New Feature: You can now embed Open Library books on your website!   Learn More
Last edited by Clean Up Bot
March 31, 2017 | History

Jan Blinowski

1939 - 2002

Profesor Jan Blinowski, wychowanek Uniwersytetu Warszawskiego, był fizykiem teoretykiem, zajmował się fizyką ciała stałego, zwłaszcza teorią półprzewodników. Do jego największych osiągnięć należy opracowanie (z Jerzym Mycielskim) teorii przewodnictwa hoppingowego w półprzewodnikach oraz zbadanie struktury pasmowej grafitu interkalowanego. Powszechnie cytowane są również jego prace na temat spinowych oddziaływań w półprzewodnikach półmagnetycznych oraz sprzężenia między warstwami magnetycznymi w niskowymiarowych strukturach półprzewodnikowych. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego od 1988 r.; kierował Zakładem Teorii Ciała Stałego IFT, był też prodziekanem Wydziału Fizyki UW. Autor książek Fale, cząstki, atomy (z Aleksandrą Blinowską i Waldemarem Gorzkowskim),1977, Fizyka dla kandydatów na wyższe uczelnie (z Jarosławem Trylskim), 1973, i podręczników fizyki dla szkół średnich.

We need a photo of Jan Blinowski

Lists

Links (outside Open Library)

History

Download catalog record: RDF / JSON
March 31, 2017 Edited by Clean Up Bot add VIAF and wikidata ID
October 5, 2010 Edited by RADI Edited without comment.
August 31, 2008 Edited by RenameBot fix author name
April 1, 2008 Created by an anonymous user initial import