additional options menu
Open Library logo

MARC record from Internet Archive

LEADER: 01765cam 2200325K 4500
001 2307174
005 20080101053406.0
008 870109s1681    ne cf         000 0 dut d
035    $a(OCoLC)15048162
035    $907-AHU-7268
035    $aucoclc15048162
035    $a2307174
040    $aCLU$cCLU
041 $adut$hund
100 $aMelton, Edward,$cpseud?
245 00 $aEduward Meltons, Engelsch edelmans, Zeldzaame en gedenkwaardige zee- en land-reizen;$bdoor Egypten, West-Indien, Perzien, Turkyen, Oost-Indien, en d'aangrenzende gewesten;$cbehelzende een zeer naauwkeurige beschrijving der genoemde landen, benevens der zelver inwoonderen godsdienst, reegering, zeden en gewoonten, mitsgaders veele zeer vreemde voorvallen ... Aangevangen in den jaare 1660, en geëindigd in den jaare 1677. Vertaald uit d'eigene aanteekeningen en brieven van den gedagten heer Melton, en met verscheideue schoone kopere figuuren versierd.
260    $at'Amsterdam :$bBy J. ten Hoorn,$c1681.
300    $a4 p. L., 495, [6] p., 1 L.$bplates (part fold.) port.$c24 cm.
500    $aAdded t.-p., engraved.
500    $aGothic type.
500    $a"Niettemin ... hebben wy goed gevonden, wanneer ons d'eigene aanteekeningen en brieven van den heer Melton ter hand wierden gesteld, de zelve to doen vertaalen, in een behoorlijke order stellen, en aldus aan ouze landsgenooten mede te deelen."--Aan den leeser.
651  0 $aEgypt$xDescription and travel.
651  0 $aWest Indies$xDescription and travel.
651  0 $aIran$xDescription and travel.
651  0 $aTurkey$xDescription and travel.
651  0 $aEast Indies$xDescription and travel.
740 $aZeldzaame en gedenkwaardige zee- en land-reizen.
910    $arcp 72
935    $aMC3382837
910    $aMARS