It looks like you're offline.
Open Library logo
additional options menu

/people/khacthao99 → Diff

Added
Modified
Removed
Not changed
Revision 1 by Khắc Thạo August 24, 2022
Revision 2 by Khắc Thạo August 24, 2022
m edit
description
0 Là người xây dựng nội dung, biên tập, chỉnh sửa content, hình ảnh cho website viethomewindow.vn. Là người quản lý và chịu phụ trách về mọi nội dung trên web. Chuyên gia về thi công cửa nhôm kính tại Bình Dương.
1 Xem chi tiết tại đây: https://viethomewindow.vn/author/thao
2 Hoặc liên hệ ngay qua:
3 Hotline: 0919581246
4 Email: viethomewindow@gmail.com
5 Fanpage facebook: https://www.facebook.com/viethomewindow
6 Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAwoGJ-bg9_hK0FHRlHB9JA
7 116 Đường N4 (Võ Văn Kiệt), Khu phố 1, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.
displayname khacthao99 Khắc Thạo
website
0 https://viethomewindow.vn/author/thao