Cover of: Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny by Tadeusz Lewicki
Not in Library

Buy this book

When you buy books using these links the Internet Archive may earn a small commission.

Last edited by Open Library Bot
April 13, 2010 | History

Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny

Wyd. 1
  • 0 Ratings
  • 21 Want to read
  • 2 Currently reading
  • 3 Have read

This edition was published in by Zakład im. Ossolińskich in Wrocław.

Written in Polish

4 volumes (1956-88): TOM I. (Tadeusz Lewicki) (1956); TOM II. CZĘŚĆ 1 (Tadeusz Lewicki) (1969); TOM II. CZĘŚĆ 2: IBN ROSTEH, KITĀB AL-A‘LĀQ AN-NAFĪSA (Tadeusz Lewicki) (1977); TOM III. IBN FADLĀN, KITĀB (na podstawie rękopisu meszhedzkiego) (Anna Kmietowicz, Franciszek Kmietowicz, Tadeusz Lewicki) (1985); TOM IV. INDEKSY DO TOMÓW II 1, II 2 i III (Tadeusz Lewicki, Maria Czapkiewicz, Franciszek Kmietowicz) (1988)

Read more

Edition Availability
Cover of: Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny.
Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny.
1956, Zakład im. Ossolińskich
Softcover in Polish - Wyd. 1
Cover of: Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny
Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny
1956, Zakład im. Ossolińskich
Softcover in Polish - Wyd. 1

Add another edition?

Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny

First published in 1956Work Description

4 volumes (1956-88): TOM I. (Tadeusz Lewicki) (1956); TOM II. CZĘŚĆ 1 (Tadeusz Lewicki) (1969); TOM II. CZĘŚĆ 2: IBN ROSTEH, KITĀB AL-A‘LĀQ AN-NAFĪSA (Tadeusz Lewicki) (1977); TOM III. IBN FADLĀN, KITĀB (na podstawie rękopisu meszhedzkiego) (Anna Kmietowicz, Franciszek Kmietowicz, Tadeusz Lewicki) (1985); TOM IV. INDEKSY DO TOMÓW II 1, II 2 i III (Tadeusz Lewicki, Maria Czapkiewicz, Franciszek Kmietowicz) (1988)

Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny

Wyd. 1

This edition was published in by Zakład im. Ossolińskich in Wrocław.


Edition Description

4 volumes (1956-88): TOM I. (Tadeusz Lewicki) (1956); TOM II. CZĘŚĆ 1 (Tadeusz Lewicki) (1969); TOM II. CZĘŚĆ 2: IBN ROSTEH, KITĀB AL-A‘LĀQ AN-NAFĪSA (Tadeusz Lewicki) (1977); TOM III. IBN FADLĀN, KITĀB (na podstawie rękopisu meszhedzkiego) (Anna Kmietowicz, Franciszek Kmietowicz, Tadeusz Lewicki) (1985); TOM IV. INDEKSY DO TOMÓW II 1, II 2 i III (Tadeusz Lewicki, Maria Czapkiewicz, Franciszek Kmietowicz) (1988)

Table of Contents

TOM I. (Tadeusz Lewicki) (1956)
WSTĘP … v
Zasady transkrypcji pisma arabskiego … ix
Błędy graficzne rękopisów … xii
Transkrypcja arabska wyrazów obcych w źródłach … xiv
Wykaz skrótów … xvii
AL-AHTAL
— 1. Autor i dzieło … 3
— 2. Komentarz … 6
AL-HUWĀRIZMĪ
— 1. Autor i dzieło … 13
— 2. Twórczość … 15
— 3. Wyjątki z dzieła al-Huwārizmīego dotyczące Europy wschodniej … 20
— 4. Komentarz … 24
IBN HURDĀDBEH
— 1. Autor i dzieło … 43
— 2. Kitāb al-masālik wa ’l-mamālik („Księga dróg i królestw”) … 50
— 3. Źródła Kitāb al-masālik wa ’l-mamālik … 57
— 4. Fragmenty z Kitāb al-masālik wa ’l-mamālik dotyczące krajów i ludów słowiańskich … 63
— 5. Komentarz … 82
AL-GĀHIZ
— 1. Autor i dzieło … 161
— 2. Wyjątki z dzieł al-Gāhiza dotyczące Słowian i Chazarów … 164
— 3. Komentarz … 172
KITĀB AL-MAHĀSIN WA ’L-ADDĀD
— 1. Kitāb al-mahāsin wa ’l-addād … 177
— 2. Wyjątki dotyczące Słowiańszczyzny … 178
— 3. Komentarz … 182
AL-FARGĀNĪ
— 1. Autor i dzieło … 189
— 2. Wyjątek dotyczący Europy wschodniej … 191
— 3. Komentarz … 194
IBN QUTAJBA
— 1. Autor i dzieło … 199
— 2. Wyjątki z dzieł Ibn Qutajby dotyczące Słowian i Chazarów … 201
— 3. Komentarz … 204
AL-BALĀDURĪ
— 1. Autor i dzieło … 211
— 2. Fragmenty z dzieł al-Balādurīego dotyczące Europy wschodniej … 213
— 3. Komentarz … 228
AL-JA‘QŪBĪ
— 1. Autor i dzieło … 213
— 2. Ustępy z dzieł al-Ja‘qūbīego dotyczące Europy wschodniej … 248
— 3. Komentarz … 264
Uzupełnienia i poprawki … 291
Indeksy … 321
Tłumaczenie łacińskie … 363
Errata … 381
◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦
TOM II. CZĘŚĆ 1 (Tadeusz Lewicki) (1969)
Słowo wstępne … 5
IBN AL-FAQĪH, KITĀB AL-BULDĀN
— 1. Autor i dzieło … 9
— 2. Fragmenty z Kitāb al-Buldān dotyczące Słowian i innych ludów wschodniej Europy … 15
— 3. Komentarz … 46
IBN AS-SAGĪR, KRONIKA TĀHERTU
— 1. Autor i dzieło … 131
— 2. Fragmenty … 134
— 3. Komentarz … 142
IBN WAHŠIJA, KITĀB AL-FILĀHA AN-NABATĪJA
— 1. Autor i dzieło … 157
— 2. Fragment Kitāb al-Filāha an-nabatīja … 158
— 3. Komentarz … 159
TOM II. CZĘŚĆ 2:
IBN ROSTEH, KITĀB AL-A‘LĀQ AN-NAFĪSA (Tadeusz Lewicki) (1977)
(współpraca: Maria Czapkiewicz, Anna Kmietowicz, Franciszek Kmietowicz)
— 1. Autor i dzieło … 7
— 2. Źródła … 9
— 3. Wydania i przekłady … 17
— 4. Fragmenty z Kitāb al-A‘lāq an-nafīsa … 19
— Tekst arabski i przekład polski … 21
— 5. Komentarz … 48
◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦
TOM III.
IBN FADLĀN, KITĀB (na podstawie rękopisu meszhedzkiego)
(Anna Kmietowicz, Franciszek Kmietowicz, Tadeusz Lewicki) (1985)
Autor i dzieło … 7
Wydania i przekłady … 12
Przypisy do wstępu … 18
Tekst arabski … 23
Przypisy do tekstu arabskiego … 77
Przekład tekstu arabskiego … 85
Komentarz … 115
Przypisy do komentarza … 215
Spis treści … 248
◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦
TOM IV.
INDEKSY DO TOMÓW II 1, II 2 i III
(Tadeusz Lewicki, Maria Czapkiewicz, Franciszek Kmietowicz) (1988)
Słowo wstępne … 5
Indeksy do części pierwszej tomu drugiego … 7
Indeksy do części drugiej tomu drugiego … 39
Indeksy do tomu trzeciego … 67

Edition Notes

Includes text in Arabic with Polish and Latin translations.

Includes bibliography.

"Z prac Kierownictwa Badań nad Początkami Państwa Polskiego (1949-1953) i Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk (1954)". Includes text in Arabic with Polish and Latin translations. Vol. 4 contains indexes to v. 2, pts. 1-2 and v. 3.

Series
Źródła objaśniające początki Państwa Polskiego: Źródła orientalne, t. 1

Classifications

Library of Congress
D147 L47, DJK27 .L47 1956

The Physical Object

Format
Softcover
Pagination
v. 1-4
Dimensions
24 cm

ID Numbers

Open Library
OL16915552M
LC Control Number
58016572
OCLC/WorldCat
3978048, 24971931

Community Reviews (0)

Feedback?
No community reviews have been submitted for this work.

Lists containing this Book

History

Download catalog record: RDF / JSON / OPDS | Wikipedia citation
April 13, 2010 Edited by Open Library Bot Linked existing covers to the edition.
December 15, 2009 Edited by WorkBot link works
June 17, 2009 Edited by ::ffff:68.5.143.192 Modify Subject from "Slavs -- History -- Sources" to "Slavs -- History -- Sources."
April 25, 2009 Edited by ImportBot Found a matching record from Library of Congress .
September 26, 2008 Created by ImportBot Imported from University of Toronto MARC record.