Open Library logo
Last edited by WorkBot
December 10, 2009 | History

Hong lou meng lun yuan (Zhongguo gu wen xian yan jiu cong shu) 1 edition

Hong lou meng lun yuan (Zhongguo gu wen xian yan jiu cong shu)
Danwen Zhu
There's no description for this book yet. Can you add one?

1 edition First published in 1992

Edition Read Locate Buy
Cover of: Hong lou meng lun yuan (Zhongguo gu wen xian yan jiu cong shu)
Hong lou meng lun yuan (Zhongguo gu wen xian yan jiu cong shu)
1992, Jiangsu gu ji chu ban she
Unknown Binding in Mandarin - Di 1 ban edition

History

Download catalog record: RDF / JSON
December 10, 2009 Created by WorkBot add works page