Open Library logo
Last edited by WorkBot
December 10, 2009 | History

Zhongguo zong he di tu ji = 1 edition

Zhongguo zong he di tu ji =
Zhongguo di tu chu ban she
There's no description for this book yet. Can you add one?

1 edition First published in 1990

Edition Read Locate Buy
Cover of: Zhongguo zong he di tu ji =
Zhongguo zong he di tu ji =: Zhongguo zonghe dituji (Zhongguo di li cong shu)
1990, Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing
Unknown Binding in Mandarin - Di 1 ban edition

History

Download catalog record: RDF / JSON
December 10, 2009 Created by WorkBot add works page