Click here to skip to this page's main content.

New to the Open Library? — Learn how it works
Last edited by AnandBot
November 28, 2012 | History

Kodeks pracy 134 editions

Cover of: Kodeks pracy by Poland.

Lists

You could add Kodeks pracy to a list if you log in.

134 editions First published in 1693

Edition Read Borrow Buy
Cover of: Semeĭnyĭ i opekunskiĭ kodeks Polʹskoĭ Narodnoĭ Respubliki
Cover of: Ustawodawstwo Księstwa Warszawskiego
Cover of: Semeĭnyĭ i opekunskiĭ kodeks Polʹskoĭ Narodnoĭ Respubliki
Publish date unknown, I︠U︡rid. izd-vo
Semeĭnyĭ i opekunskiĭ kodeks Polʹskoĭ Narodnoĭ Respubliki
Cover of: Statuta regni Poloniæ in ordinem alphabeti
1693, Apud aegidium Iasonum Waesbergae, Apud Ioannem Tobiam Kieller
Statuta regni Poloniæ in ordinem alphabeti
in Latin
Cover of: Akta grodzkie i ziemskie z czaso w Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego Bernadyn skiego we Lwowie
Cover of: Stanisława Augusta Projekt reformy żydowstwa polskiego.
Cover of: Prawo pracy
1900, "Ławica"
Prawo pracy
in Polish
Cover of: Porządek sądów i spraw prawa ormiańskiego z r. 1604
1912, Nakł. Tow. dla Popierania Nauki Polskiej
Porządek sądów i spraw prawa ormiańskiego z r. 1604
in Polish
Cover of: Kodeks pracy
1938, [s.n.]
Kodeks pracy
in Polish - Wyd. 4., uzup.
Cover of: Kodeks postępowania cywilnego
1947, Czytelnik
Kodeks postępowania cywilnego
in Polish
Cover of: Artykuły prawa majdeburskiego.
1954, Wydawnictwo Prawnicze
Artykuły prawa majdeburskiego.
in Polish
Cover of: Kodeks postępowania niespornego.
1957, Wydawn. Prawnicze
Kodeks postępowania niespornego.
in Polish - Wyd. 4.
Cover of: Komentarz do Kodeksu postępowania karnego.
1959, Wydawn. Prawnicze
Komentarz do Kodeksu postępowania karnego.
in Polish
Cover of: Kodeks karny i Prawo o wykroczeniach
1961, Wydawn. Prawnicze
Kodeks karny i Prawo o wykroczeniach
in Polish - Wyd. 11.
Cover of: Koszty sądowe
1963, Prawnicze
Koszty sądowe
in Polish
Cover of: Ustawodawstwo Księstwa Warszawskiego
1964
Ustawodawstwo Księstwa Warszawskiego
in Polish - Wyd. 1.
Cover of: Code civil de la République populaire de Pologne
1966, Wydawnictwo Prawnicze
Code civil de la République populaire de Pologne
in French
Cover of: Konstytucje i podstawowe akty ustawodawcze Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939.
Cover of: Prawo ubezpieczeń gospodarczych
1969, Wydawn. Prawnicze
Prawo ubezpieczeń gospodarczych
in Polish
Cover of: Kodeks postępowania cywilnego wraz z przepisami wykonawczymi i skorowidzem.
1970, Wydawn. Prawnicze
Kodeks postępowania cywilnego wraz z przepisami wykonawczymi i skorowidzem.
in Polish - Wyd. 2., uzup.].
Cover of: Nowy system bodźców materialnego zainteresowania
1970, Wydawn. Związkowe CRZZ
Nowy system bodźców materialnego zainteresowania
in Polish
Cover of: Prawo pracy
1970, Wydawn. Prawnicze
Prawo pracy
in Polish - [Wyd. 2.].
Cover of: Kodeks cywilny z przepisami wykonawczymi i związkowymi. Kodeks rodzinny i opiekunczy. Prawo prywatne międzynarodowe, stan prawny na dzień 1 lipca 1971 r.
Cover of: Ugolovnȳĭ, ugolovno-protsessual'nȳĭ i ugolovno-ispolnitel'nȳĭ kodeksȳ Pol'skoĭ Narodnoĭ Respubliki
Cover of: Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
1973, Wydawn. Prawnicze
Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
in Polish - 7. wyd.
Cover of: Jakość wyrobów przemysłowych
1973, Wydawn. Prawnicze
Jakość wyrobów przemysłowych
in Polish
Cover of: Przepisy o spółdzielniach i ich związkach
1974, Wydawn. Prawnicze
Przepisy o spółdzielniach i ich związkach
in Polish
Cover of: Przepisy o spółdzielniach i ich związkach
1974, Wydawn. Prawnicze
Przepisy o spółdzielniach i ich związkach
in Polish
Cover of: Kodeks pracy oraz przepisy wprowadzające
1974, Wydawn. Prawnicze
Kodeks pracy oraz przepisy wprowadzające
in Polish
Cover of: Kodeks karny oraz przepisy wprowadzające
1974, Wydawn. Prawnicze
Kodeks karny oraz przepisy wprowadzające
in Polish - 2. wyd.
Cover of: Droga do mieszkania, prawne podstawy polityki mieszkaniowej
1974, Instytut Wydawn. CRZZ
Droga do mieszkania, prawne podstawy polityki mieszkaniowej
in Polish
Cover of: Kodeks pracy
1975, Inst. Wydawniczy CRZZ
Kodeks pracy
in Polish
Cover of: Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
1975, Wydawn. Prawnicze
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
in Polish - 4. wyd.
Cover of: Kodeks pracy
1975, Wydawn. Prawnicze
Kodeks pracy
in Polish
Cover of: Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
1976, Wydawn. Prawnicze
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
in Polish - 5. wyd.
Cover of: Kodeks pracy
1976, Wydawn. Prawnicze
Kodeks pracy
in Polish - 2.wyd.
Cover of: Kodeks pracy
1976, Wydaw. Prawnicze
Kodeks pracy
in Polish - Wyd. 2.
Cover of: Prawo budowlane
1976, Wydawn. Prawnicze
Prawo budowlane
in Polish
Cover of: Koszty sa̧dowe i arbitrażowe oraz opłaty notarialne i adwokackie
1976, Wydawn. Prawnicze
Koszty sa̧dowe i arbitrażowe oraz opłaty notarialne i adwokackie
in Polish - 12. wyd.
Cover of: Koszty sądowe w postępowaniu cywilnym
1976, Wydawn. Prawnicze
Koszty sądowe w postępowaniu cywilnym
in Polish
Cover of: Prawo o państwowym arbitrażu gospodarczym
1976, Wydawn. Prawnicze
Prawo o państwowym arbitrażu gospodarczym
in Polish
Cover of: Kodeks postępowania cywilnego
1977, Wydawn. Prawnicze
Kodeks postępowania cywilnego
in Polish
Cover of: Kodeks karny oraz przepisy wprowadzające
1977, Wydaw. Prawnicze
Kodeks karny oraz przepisy wprowadzające
in Polish - Wyd. 4.
Cover of: Zbiór przepisów ochrony pracy.
1977, Inst. Wydawn. CRZZ
Zbiór przepisów ochrony pracy.
in Polish - 2. wyd.
Cover of: Semeĭnyĭ i opekunskiĭ kodeks Polʹskoĭ Narodnoĭ Respubliki
Cover of: Kodeks pracy
1978, Wydawn. Prawnicze
Kodeks pracy
in Polish - Wyd. 3.
Cover of: Code de la famille et de la tutelle de la République Populaire de Pologne
Cover of: Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Kodeks post5epowania cywilnego....
Cover of: Kodeks pracy
1978, Wydawn. Prawnicze
Kodeks pracy
in Polish - 3. wyd.
Cover of: Konstytucja i podstawowe akty ustrojowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Cover of: Emerytury i inne świadczenia dla rolników
1978, Wydawn. Prawnicze
Emerytury i inne świadczenia dla rolników
in Polish
Cover of: The labour code of the Polish People's Republic
1979, Wydawnictwo Prawnicze
The labour code of the Polish People's Republic
in English
Cover of: Szkolnictwo dla pracujących
1979, Wydawn. Szkolne i Pedagogiczne
Szkolnictwo dla pracujących
in Polish
Cover of: Kodeks pracy
1979, Wydawn. Prawnicze
Kodeks pracy
in Polish
Cover of: Wybór tekstów źródłowych z historii państwa i prawa
1980, Wydawnictwa UW
Wybór tekstów źródłowych z historii państwa i prawa
in Polish - Wyd. 2.
Cover of: Kodeks cywilny ; Kodeks rodzinny i opiekuńczy ; Kodeks postępowania cywilnego ; Prawo prywatne międzynarodowe
Cover of: Il processo civile polacco.
1981, Maggioli
Il processo civile polacco.
in Italian
Cover of: Drobna wytwórczość, usługi, rzemiosło
Cover of: Kodeks cywilny z przepisami wykonawczymi ; Kodeks rodzinny i opiekuńczy ; Prawo prywatne międzynarodowe
Cover of: Kodeks postępowania cywilnego
1986, Wydawn. Prawnicze
Kodeks postępowania cywilnego
in Polish - Wyd. 3., uaktualnione i popr.
Cover of: Kodeks pracy oraz przepisy wykonawcze i związkowe
1989, Wydawn. Prawnicze
Kodeks pracy oraz przepisy wykonawcze i związkowe
in Polish - Wyd. 5., uzup. i uaktualnione.
Cover of: Kodeks pracy oraz przepisy wykonawcze i związkowe
1990, Wydawn. Prawnicze
Kodeks pracy oraz przepisy wykonawcze i związkowe
in Polish - Wyd. 5, uzup. i uaktualnione.
Cover of: Kodeks postępowania cywilnego
1990, Wydawn. Prawnicze
Kodeks postępowania cywilnego
in Polish
Cover of: Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
1991, Wydawn. Prawnicze
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
in Polish
Cover of: Act of 22 March 1991 on public trading in securities and trust  funds, as amended.
Cover of: Prawo pracy
1992, Lawica
Prawo pracy
Unknown Binding in Polish
Cover of: The Polish Labour Code
1992, Polish Society of Economic, Legal, and Court Translators
The Polish Labour Code
in English
Cover of: Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
1992, Wydawn. Prawnicze
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
in Polish - Wyd. 2.
Cover of: Kodeks pracy
1993, Polskie Tow. Ekonomiczne w Zielonej Górze
Kodeks pracy
in Polish - Wyd. 6. rozsz.
Cover of: Kodeks postępowania cywilnego
1993, Polski Dom Wydawniczy "Ławica"
Kodeks postępowania cywilnego
in Polish
Cover of: Kodeks pracy i inne teksty prawne
1993, C.H. Beck, PWN
Kodeks pracy i inne teksty prawne
in Polish
Cover of: Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem
1993, Wydawn. Prawnicze
Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem
in Polish - Wyd. 2. popr. i uaktualnione.
Cover of: Kodeks pracy
1993, Dr M.R. Bombicki, Polski Dom Wydawniczy "Ławica"
Kodeks pracy
in Polish
Cover of: Kodeks rodzinny i opiekuńczy
1993, Wydawn. dr-a Andrzeja Abramskiego
Kodeks rodzinny i opiekuńczy
in Polish
Cover of: Kodeks rodzinny i opiekuńczy
1993, Oficyna Wydawnicza Branta
Kodeks rodzinny i opiekuńczy
in Polish - Wyd. 1.
Cover of: Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem
1993, Wydawn. Prawnicze
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem
in Polish - Wyd. 4., popr. i uaktualnione.
Cover of: Kodeks pracy
1994, Ośrodek Doradztwa i Szkolenia "TUR"
Kodeks pracy
in Polish
Cover of: Kodeks postępowania cywilnego
1994, Park
Kodeks postępowania cywilnego
in Polish - Wyd. 1.
Cover of: Kodeks postępowania cywilnego
1994, "IUS" Spółka cywilna
Kodeks postępowania cywilnego
in Polish - Wyd. 2., zmienione.
Cover of: Kodeks pracy z aktami związkowymi
1994, "LEX"
Kodeks pracy z aktami związkowymi
in Polish - Wyd. 1.
Cover of: Kodeks pracy
1994, "Park"
Kodeks pracy
in Polish - Wyd. 2.
Cover of: Kodeks postępowania cywilnego
1995, "Volumen"
Kodeks postępowania cywilnego
in Polish - Wyd. 2.
Cover of: Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem
1995, Wydawn. Prawnicze
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem
in Polish
Cover of: Kodeks pracy
1995, Infor
Kodeks pracy
in Polish
Cover of: Kodeks pracy
1995, FWK "Hanka"
Kodeks pracy
in Polish - Wyd. 6., uaktualnione.
Cover of: Kodeks pracy i inne teksty prawne
1995, C.H. Beck
Kodeks pracy i inne teksty prawne
in Polish - 3. wyd.
Cover of: Kodeks rodzinny i opiekuńczy
1995, Minipress
Kodeks rodzinny i opiekuńczy
in Polish
Cover of: Kodeks pracy
1995, Tarbonus
Kodeks pracy
in Polish
Cover of: Kodeks pracy
1995, "Park"
Kodeks pracy
in Polish
Cover of: Kodeks pracy z aktami wykonawczymi
1995, Lex
Kodeks pracy z aktami wykonawczymi
in Polish - Wyd. 1.
Cover of: Kodeks pracy
1995, Wydawn. Sto
Kodeks pracy
in Polish
Cover of: Kodeks pracy
1995, "Ławica"
Kodeks pracy
in Polish - Wyd. 2., uzup. i uaktualnione.
Cover of: Kodeks pracy
1995, Polskie Tow. Ekonomiczne
Kodeks pracy
in Polish - Wyd. 7., rozsz.
Cover of: Kodeks postępowania cywilnego
1995, "Sigma"
Kodeks postępowania cywilnego
in Polish
Cover of: Prawo budowlane
1995, "Ławica"
Prawo budowlane
in Polish
Cover of: Kodeks rodzinny i opiekuńczy
1995, GEO
Kodeks rodzinny i opiekuńczy
in Polish - Wyd. 1.
Cover of: Prawo budowlane i gospodarka przestrzenna
1995, Interpress
Prawo budowlane i gospodarka przestrzenna
in Polish
Cover of: Kodeks rodzinny i opiekuńczy
1995, Casus
Kodeks rodzinny i opiekuńczy
in Polish
Cover of: Nowe prawo budowlane z komentarzem, wraz z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym
Cover of: Kodeks pracy
1996, Branta
Kodeks pracy
in Polish - Wyd. 1.
Cover of: Prawo budowlane
1996, Tarbonus
Prawo budowlane
in Polish - Wyd. 4., uzup.
Cover of: Kodeks postępowania cywilnego
1996, C.H. Beck
Kodeks postępowania cywilnego
in Polish
Cover of: Kodeks pracy.
1996, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa
Kodeks pracy.
in Polish
Cover of: Nowy kodeks pracy
1996, "SeZaM"
Nowy kodeks pracy
in Polish
Cover of: Kodeks pracy z orgraniczonym komentarzem
1996, "Ławica"
Kodeks pracy z orgraniczonym komentarzem
in Polish
Cover of: Kodeks rodzinny i opiekuńczy
1997, ABC
Kodeks rodzinny i opiekuńczy
in Polish
Cover of: Kodeks pracy
1997, InterFart
Kodeks pracy
in Polish
Cover of: Kodeks rodzinny i opiekuńczy
1997, Audytoriat
Kodeks rodzinny i opiekuńczy
in Polish
Cover of: Kodeks postępowania cywilnego
1997, GEO
Kodeks postępowania cywilnego
in Polish - Wyd. 2.
Cover of: Kodeks postępowania cywilnego
1997, ABC
Kodeks postępowania cywilnego
in Polish
Cover of: Kodeks pracy
1997, GEO
Kodeks pracy
in Polish - Wyd. 4.
Cover of: Kodeks pracy
1997, Branta
Kodeks pracy
in Polish - Wyd. 2., rozsz.
Cover of: Kodeks postępowania cywilnego
1998, Wydawn. Stowarzyszenia Komorników Sądowych "Currenda"
Kodeks postępowania cywilnego
in Polish - Wyd. 2.
Cover of: Kodeks postępowania cywilnego
1998, Wydawn. Prawnicze
Kodeks postępowania cywilnego
in Polish - Wyd. 1.
Cover of: Kodeks pracy
1998, Gall
Kodeks pracy
in Polish - Wyd. 2., popr. i uaktualnione.
Cover of: The Polish Labour Code
1998, Tepis Pub. House of the Polish Society of Economic, Legal, and Court Translators
The Polish Labour Code
in English - 4th ed.
Cover of: Prawo budowlane
1998, Artman
Prawo budowlane
in Polish - Wyd. 2.
Cover of: Kodeks pracy
1998, Wydawn. Prawnicze
Kodeks pracy
in Polish - Wyd. 1.
Cover of: Nowe prawo budowlane z komentarzem, wraz z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym
1998, "TUR"
Nowe prawo budowlane z komentarzem, wraz z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym
in Polish - Wyd. 2., zaktualizowane i rozsz.
Cover of: Kodeks postępowania cywilnego
1998, Gall
Kodeks postępowania cywilnego
in Polish - Wyd. 1.
Cover of: Prawo  budowlane i inne akty prawne
1998, Zakamycze
Prawo budowlane i inne akty prawne
in Polish - Wyd. 1.
Cover of: Kodeks rodzinny i opiekuńczy ze skorowidzem rzeczowym teoretyczno-normatywnym opracowanym przez Michała Niedośpiała
Cover of: Kodeks postępowania cywilnego.
2000, Wydawn. Park
Kodeks postępowania cywilnego.
in Polish - Wyd. 9.
Cover of: The Polish Labour Code
2001, Tepis Pub. House of the Polish Society of Economic, Legal, and Court Translators
The Polish Labour Code
in English - 6th ed.
Cover of: Prawo budowlane
2002, Fotoskład Pracownia Poligraficzna
Prawo budowlane
in Polish - Wyd. 3.
Cover of: Kodeks pracy
2002, Oficyna Wydawnicza Branta
Kodeks pracy
in Polish
Cover of: Prawo budowlane
2003, Fotoskład Pracownia Poligraficzna
Prawo budowlane
in Polish - Wyd. 4.
Cover of: Polish Labour Code
2003, Wydawn. C.H. Beck
Polish Labour Code
in English
Cover of: Kodeks postępowania cywilnego.
2003, Agencja Wydawnicza MZ
Kodeks postępowania cywilnego.
in Polish - Wyd. 1.
Cover of: Prawo budowlane
2003, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Prawo budowlane
in Polish
Cover of: Polish Labour Code
2004, Wydawn. C.H. Beck
Polish Labour Code
in English - 2nd ed.
Cover of: Kodeks pracy
2004, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Kodeks pracy
in Polish
Cover of: Kodeks postępowania cywilnego
2004, C.H. Beck
Kodeks postępowania cywilnego
in Polish - 14. wyd.
Cover of: Kodeks postępowania cywilnego
2004, C.H. Beck
Kodeks postępowania cywilnego
in Polish - 14. wyd.

History Created October 17, 2009 · 28 revisions Download catalog record: RDF / JSON

November 28, 2012 Edited by AnandBot Fixed spam edits.
November 21, 2012 Edited by 188.190.127.66 Edited without comment.
December 6, 2010 Edited by Open Library Bot Added subjects from MARC records.
December 5, 2010 Edited by Open Library Bot Added subjects from MARC records.
October 17, 2009 Created by WorkBot add works page