Open Library logo
New Feature: You can now embed Open Library books on your website!   Learn More
Last edited by WorkBot
December 10, 2009 | History

Xian zong tong Jiang gong min sheng jing ji yan jiu 1 editions

Xian zong tong Jiang gong min sheng jing ji yan jiu
Huang, Xiangzhong.
There's no description for this book yet. Can you add one?

1 edition First published in 1980

Edition Read Locate Buy
Cover of: Xian zong tong Jiang gong min sheng jing ji yan jiu
Xian zong tong Jiang gong min sheng jing ji yan jiu
1980, San min zhu yi jiao xue yan jiu hui, jing xiao zhe Zhong yang wen wu gong ying she
in Chinese

History

Download catalog record: RDF / JSON
December 10, 2009 Created by WorkBot add works page