Open Library logo
New Feature: You can now embed Open Library books on your website!   Learn More
Last edited by WorkBot
December 10, 2009 | History

Zhong yi kuai ji yu cai wu ci hui 1 editions

Zhong yi kuai ji yu cai wu ci hui
Chinese University of Hong Kon ...
There's no description for this book yet. Can you add one?

1 edition First published in 1980

Edition Read Locate Buy
Cover of: Zhong yi kuai ji yu cai wu ci hui
1980, Zhong wen da xue chu ban she
Zhong yi kuai ji yu cai wu ci hui
in Chinese

History

Download catalog record: RDF / JSON
December 10, 2009 Created by WorkBot add works page