Open Library logo
New Feature: You can now embed Open Library books on your website!   Learn More
Last edited by WorkBot
December 10, 2009 | History

Zhongguo ban feng jian ban zhi min di jing ji xing tai yu xin min zhu zhu yi jing ji xing tai yan jiu (Wang Yanan wen ji) 1 editions

Zhongguo ban feng jian ban zhi min di jing ji xing tai yu xin min zhu ...
Wang, Yanan.
There's no description for this book yet. Can you add one?

1 edition First published in 1988

Edition Read Locate Buy
Cover of: Zhongguo ban feng jian ban zhi min di jing ji xing tai yu xin min zhu zhu yi jing ji xing tai yan jiu (Wang Yanan wen ji)
1988, Fujian sheng xin hua shu dian fa xing
Zhongguo ban feng jian ban zhi min di jing ji xing tai yu xin min zhu zhu yi jing ji xing tai yan jiu (Wang Yanan wen ji)
Unknown Binding in Mandarin - Di 1 ban edition

History

Download catalog record: RDF / JSON
December 10, 2009 Created by WorkBot add works page