Open Library logo
New Feature: You can now embed Open Library books on your website!   Learn More
Last edited by WorkBot
December 10, 2009 | History

Zheng zhi jing ji xue yu zheng zhi jing ji xue shi (Wang Yanan wen ji) 1 editions

Zheng zhi jing ji xue yu zheng zhi jing ji xue shi (Wang Yanan wen ji)
Wang, Yanan.
There's no description for this book yet. Can you add one?

1 edition First published in 1987

Edition Read Locate Buy
Cover of: Zheng zhi jing ji xue yu zheng zhi jing ji xue shi (Wang Yanan wen ji)
1987, Fujian sheng xin hua shu dian fa xing
Zheng zhi jing ji xue yu zheng zhi jing ji xue shi (Wang Yanan wen ji)
Unknown Binding in Mandarin - Di 1 ban edition

History

Download catalog record: RDF / JSON
December 10, 2009 Created by WorkBot add works page