Open Library logo
New Feature: You can now embed Open Library books on your website!   Learn More
Last edited by WorkBot
December 10, 2009 | History

Bo shu Laozi zhu yi yu yan jiu 1 editions

Bo shu Laozi zhu yi yu yan jiu
Xu, Kangsheng
There's no description for this book yet. Can you add one?

1 edition First published in 1982

Edition Read Locate Buy
Cover of: Bo shu Laozi zhu yi yu yan jiu
Bo shu Laozi zhu yi yu yan jiu
1982, Zhejiang ren min chu ban she, Zhejiang sheng xin hua shu dian fa hing
in Chinese - Di 1 ban.

History

Download catalog record: RDF / JSON
December 10, 2009 Created by WorkBot add works page