Open Library logo
New Feature: You can now embed Open Library books on your website!   Learn More
Last edited by Open Library Bot
April 28, 2010 | History

Guo ji he zuo zai Zhongguo: Guo ji lian meng jiao se de kao cha, 1919-1946 (Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo zhuan kan) 1 editions

Cover of: Guo ji he zuo zai Zhongguo | Zhang, Li.
There's no description for this book yet. Can you add one?

1 edition

Edition Read Locate Buy
Cover of: Guo ji he zuo zai Zhongguo
Publish date unknown, Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo
Guo ji he zuo zai Zhongguo
Unknown Binding in Mandarin - Chu ban edition

History

Download catalog record: RDF / JSON
April 28, 2010 Edited by Open Library Bot Linked existing covers to the work.
April 19, 2010 Edited by WorkBot update details
December 10, 2009 Created by WorkBot add works page