Open Library logo
New Feature: You can now embed Open Library books on your website!   Learn More
Last edited by Open Library Bot
December 3, 2010 | History

Nad Wisłą i Wkrą, studjum z polsko-rosyjskiej wojny 1920 roku 1 edition

Cover of: Nad Wisłą i Wkrą, studjum z polsko-rosyjskiej wojny 1920 roku | Sikorski, Władysław

No ebook available.


Buy this book

Add an ISBN in order to
link to booksellers


There's no description for this book yet. Can you add one?
There is only 1 edition record, so we'll show it here...  •  Add edition?

Nad Wisłą i Wkrą, studjum z polsko-rosyjskiej wojny 1920 roku.
2. wyd.

Published 1928 by Wydawn. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich in Lwów .
Written in Polish.

About the Book

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=119379
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=119381

Szkiców sytuacyjnych osiem.
Tablic i wykresów w załączeniu siedm.
Dwie tablice w tekście.

Table of Contents

Spis rzeczy
Opis polsko-rosyjskiego teatru wojennego 1
Obszary operacyjne położone na wschód od Niemna i Bugu. — Obszary operacyjne położone pomiędzy Niemnem i Bugiem a Wisłą. — Strategiczny walor Wisły i jej prawobrzeżnych dopływów. — Charakter terenu operacji warszawskiej.
CZĘŚĆ I.
Przełamanie północno-wschodniego frontu i marsz Tuchaczewskiego na Warszawę 15
ROZDZIAŁ I.
Natarcie rozstrzygające rosyjskich wojsk nad Autą 17
Przygotowanie rozstrzygającego natarcia. — Natarcie 4 lipca 1920 roku. — Bezpośrednie następstwa uderzenia. — Przeciwdziałania projektowane po polskiej strome. — Znaczenie upadku Brześcia. — Zwycięskie dla nas walki nad środkowym Bugiem.
ROZDZIAŁ II.
Pochód na Warszawę 31
Przekroczenie przez Rosjan Niemna i Bugu. — Konsekwencje zbyt szybkiego przekroczenia Niemna i Bugu.
CZĘŚĆ II.
Reorganizacja frontu wschodniego, całokształt bitwy nad Wisłą oraz działania 5-tej armii nad Wkrą 37
ROZDZIAŁ III.
Historyczna decyzja Naczelnego Wodza przeniesienia wojny nad środkową Wisłę 39
Rozkaz do przegrupowania polskiej armii z 6 sierpnia 1920 roku. — Ogólna analiza rozkazu. — Organizacja przeciwrosyjskiego frontu w sierpniu 1920 roku. — Organizacja północnego frontu. — Nieścisła po naszej stronie ocena zamiarów przeciwnika. — Rekoncentracja polskiej armii.
ROZDZIAŁ IV.
Powstanie 5-tej armii 56
Częściowa zmiana decyzji z 6 sierpnia. — Plan uderzenia z nad Omulewa. — Zamiana planu jednoskrzydłowego przeciwdziałania na dwuskrzydłowe. — Sytuacja na terenie przyszłych działań 5-tej armii. — Znaczenie Wkry i Modlina. — Wnioski. — Materialny stan oddziałów, wchodzących w skład 5-tej armii.
ROZDZIAŁ V.
Plan działania 5-tej armii 71
Sytuacja wyjściowa 5-tej armii. — Upadek Pułtuska i jego konsekwencje. — Rozbieżność po polskiej stronie w ocenie sytuacji nieprzyjacielskiej.— Zarządzenia Naczelnego Dowództwa. — Zarządzenia Dowództwa Północnego Frontu. — Ocena zarządzeń dowódcy frontu. — Odmienna ocena sytuacji w dowództwie 5-tej armii. — Zarządzenia dowódcy 5-tej armii jako podstawa działań nad Wkrą. — Analiza zarządzeń dowódcy 5-tej armii. — Przebieg wypadków w dniu 12 i 13 sierpnia na północ od Modlina.
ROZDZIAŁ VI.
Sytuacja nieprzyjacielska nad Wisłą 1920 roku 96
Charakter pościgu Tuchaczewskiego i jego cele. — Wpływ terenu na decyzję Tuchaczewskiego w 1920 roku. — Ugrupowanie rosyjskich armii pod Warszawą. — Ocena ugrupowania rosyjskiego.
ROZDZIAŁ VII.
Ugrupowanie i wzajemny stosunek sił w bitwie nad Wkrą, w związku z zarządzonym natarciem 5-tej armii 106
Przyśpieszenie natarcia 5-tej armii. — Zarządzenie natarcia. — Podstawowe elementy zasadniczej decyzji dcy 5-tej armii. — Wzajemny stosunek sił walczących nad Wkrą. — Zarządzenie uderzenia 5-tej armii. — Moralne przygotowanie bitwy nad Wkrą.
ROZDZIAŁ VIII.
Uderzenie 5-tej armii oraz walki 1-szej armii pod Radzyminem 129
Rozpoczęcie bitwy nad Wkrą. — Upadek Radzymina i przebieg walk na południu. — Uporczywe walki o owładnięcie Wkrą. — Powtórny upadek Radzymina. — Brak rozstrzygnięcia boju o Wkrę. — Podporządkowanie grupy dolnej Wisły dcy 5-tej armii.
ROZDZIAŁ IX.
Opanowanie Wkry, wygrana pod Nasielskiem oraz rozpoczęcie kontrofensywy z nad Wieprza 138
Zmiany planu działań nad Wkrą, spowodowane inicjatywą przeciwnika. — Zwycięski bój o posiadanie Wkry. — Znaczenie sukcesu odniesionego 15 sierpnia nad Wkrą. — Groźba rosyjskiej kontrakcji pod Płońskiem. — Utrzymanie przewodniej idei działania 5-tej armii. — Przebieg wypadków w centrum i na południowym odcinku frontu. — Bitwa o Nasielsk i zachwianie się lewego skrzydła armii. — Zwycięstwo pod Nasielskiem. — Uderzenie z nad Wieprza. — Wydarzenia z 15 i 16 sierpnia według źródeł rosyjskich.
ROZDZIAŁ X.
Odrzucenie 15-tej i 3-ciej armii sowieckiej za Narew i rozbicie lewego skrzydła 16-tej armii 169
Zwycięskie walki 5-tej armii pod Płońskiem i pod Pułtuskiem. — Pierwsze rezultaty uderzenia Naczelnego Wodza. — Próby rosyjskiego przeciwdziałania nad Wisłą w 1920 roku. Ocena zarządzeń rosyjskiego dowództwa.
ROZDZIAŁ XI.
Osaczenie 4-tej armii sowieckiej i walki z przebijającą się grupą Gay-chana 188
Decyzje przygotowujące osaczenie 4-tej armii sowieckiej. — Przejściowe zajęcie Płocka. Bezpośrednie zagrożenie Lwowa. — Walki nad Narwią. — Zdobycie Ciechanowa i pogrom rosyjskich wojsk w tym rejonie. — Walki z przebijającą się grupą Gay-chana.
CZĘŚĆ III.
ROZDZIAŁ XII.
Tajemnica i znaczenie polskiego zwycięstwa nad Wisłą 1920 roku 213
Uwagi ogólne. — Znaczenie moralnych sił na wojnie. — Załamanie się moralne polskich żołnierzy. — Wady i błędy dowódców polskiej armii. — Współudział Rządu Obrony Narodowej w organizowaniu zwycięstwa. — Przymusowa bezplanowość po polskiej stronie. — Wadliwy system obrony na polskim froncie. — Zgubny wpływ początkowych zwycięstw polskiej armii. — Polska omyłka strategiczna. — Realne podstawy kontrmanewru nad Wisłą. — Zbagatelizowanie przestrzeni przez Tuchaczewskiego. — Zbyt szybki pochód rosyjskiej armii w głąb Polski. — Zlekceważenie armii polskiej nad Wisłą. — Zaskoczenie i zwycięska bitwa nad Wisłą i Wkrą. — Znaczenie zwycięstwa 1920 roku na arenie międzynarodowej.
DODATKI :
Szkiców sytuacyjnych osiem.
Tablic i wykresów w załączeniu siedem.
Dwie tablice w tekście.

Classifications

Library of Congress
DK440 S48 1928

The Physical Object

Pagination
275p.
Number of pages
275

ID Numbers

Open Library
OL18887800M

History

Download catalog record: RDF / JSON
December 3, 2010 Edited by Open Library Bot Added subjects from MARC records.
November 3, 2010 Edited by 195.47.201.30 Edited without comment.
November 2, 2010 Edited by 195.47.201.30 Added new cover
December 10, 2009 Created by WorkBot add works page