Open Library logo
Last edited by Lisa
August 31, 2018 | History

The essays of Elia 185 editions

Cover of: The essays of Elia | Charles Lamb

185 editions First published in 1823

Edition Read Locate Buy
Cover of: Yiliya sui bi
Yiliya sui bi
2007, Wang lu yu shu gu fen you xian gong si Taiwan fen gong si, Da kuai wen hua chu ban gu fen you xian gong si fa xing
in Chinese - 880-02 Chu ban.
Cover of: The Essays of Elia
The Essays of Elia
January 1, 2006, Pomona Press
Paperback in English
Cover of: The Essays of Elia
The Essays of Elia
January 1, 2006, Pomona Press
Paperback in English
Cover of: Essays of Elia
Essays of Elia
2003, University of Iowa Press
in English
Cover of: Elia
Elia
1991, Woodstock Books
in English
Cover of: Elia ; and, the Last essays of Elia
Elia ; and, the Last essays of Elia
1987, Oxford University Press
in English
Cover of: Elia, 1823.
Elia, 1823.
1969, Scolar Press
in English
Cover of: Elia, 1823
Elia, 1823
1969, Scolar Press
in English
Cover of: The Essays of Elia and Last essays of Elia.
The Essays of Elia and Last essays of Elia.
1964, Oxford University Press
in English
Cover of: Essays of Elia ; Last essays of Elia
Essays of Elia ; Last essays of Elia
1962, Dent, Dutton
in English
Cover of: Essays of Elia
Cover of: Essays of Elia.
Cover of: Last essays of Elia.
Last essays of Elia.
1952, Oxford, St. Martin's Press
in English
Cover of: The essays of Elia
Cover of: Essays of Elia
Cover of: Last essays of Elia
Last essays of Elia
1948, [Guildford School of Art & Crafts]
in English
Cover of: The essays of Elia
The essays of Elia: and The last essays of Elia
1946, Oxford university press
in English
Cover of: The essays of Elia
Cover of: The essays of Elia
The essays of Elia: and The last essays of Elia
1934, Oxford university press, H. Milford
in English
Cover of: The last essays of Elia
The last essays of Elia
1933, Oxford University Press
in English
Cover of: The last essays of Elia
The last essays of Elia
1932, Oxford University Press
in English
Cover of: The last essays of Elia
The last essays of Elia
1932, Clive, University Tutorial Press
in English
Cover of: The essays of Elia.
Cover of: The essays of Elia
The essays of Elia
1932, J.M. Dent, E.P. Dutton
in English
Cover of: The last essays of Elia
The last essays of Elia
1929, Oxford University Press
in English
Cover of: The last essays of Elia
The last essays of Elia
1929, Oxford University, Press
in English
Cover of: Elia and The last essays of Elia
Elia and The last essays of Elia
1929, Gregynog Press
in English
Cover of: Elia and the last essays of Elia
Elia and the last essays of Elia
1929, Gregynog Press
in English
Cover of: The essays of Elia
The essays of Elia: and the Last essays of Elia
1929, J.M. Dent and sons limited, E.P. Dutton & co. inc.
in English
Cover of: The essays of Elia
The essays of Elia
1927, The Macmillan Company
in English
Cover of: The essays of Elia and Eliana.
The essays of Elia and Eliana.
1926, Bell
in English
Cover of: The last essays of Elia
The last essays of Elia
1926, Dent, Charles Scribner's Sons
in English
Cover of: The essays of Elia.
Cover of: The last essays of Elia
The last essays of Elia
1923, Dent, Charles Scribner's Sons
in English
Cover of: Elia.
Cover of: The essays of Elia
The essays of Elia
1917, Macmillan and Co
Hardcover in English
Cover of: The essays of Elia
The essays of Elia
1915, Dent, Dutton
in English
Cover of: The essays of Elia
The essays of Elia
1914, Macmillan
Cover of: The essays of Elia and Eliana
Cover of: The essays of Elia and Eliana
The essays of Elia and Eliana
1913, G. Bell
in English
Cover of: The last essays of Elia
The last essays of Elia
1913, Cambridge [Eng.] University press
Cover of: Elia
Elia: and The last essays of Elia
1912, Methuen
in English
Cover of: Elia
Elia
1911, Scott, Foresman and company
in English
Cover of: The essays of Elia.
The essays of Elia.
1911, Chapman & Hall
in English
Cover of: The last essays of Elia
The last essays of Elia
1910, J.M. Dent, Charles Scribner's Sons
in English
Cover of: The essays of Elia
The essays of Elia
1910, Macmillan
Cover of: Last essays of Elia.
Last essays of Elia.
1909, Harrap
in English
Cover of: The essays of Elia.
The essays of Elia.
1909, D.C.Heath
in English
Cover of: The essays of Elia
The essays of Elia
1908, The Macmillan company, Macmillan and Co., ltd.
in English
Cover of: Essays of Elia
Essays of Elia
1908, C. E. Merrill co.
in English
Cover of: The last essays of Elia
The last essays of Elia
1907, J.M. Dent
in English
Cover of: The essays of Elia.
The essays of Elia.
1907, Cassell
in English
Cover of: The essays of Elia
The essays of Elia
1907, Houghton, Mifflin and company
in English
Cover of: The essays of Elia.
The essays of Elia.
1907, Cassell
in English
Cover of: The essays of Elia
Cover of: Essays of Elia
Essays of Elia
1906, Oxford University Press
in English
Cover of: Essays of Elia ; and, Last essays of Elia.
Cover of: Essays of Elia
Essays of Elia
1906, Oxford University Press
in English
Cover of: The essays of Elia ; Last essays of Elia
The essays of Elia ; Last essays of Elia
1906, J.M. Dent, E.P. Dutton
in English
Cover of: The last essays of Elia
The last essays of Elia
1906, Dent
in English - 6th ed.
Cover of: The essays of Elia
The essays of Elia
1906, J. M. Dent, E. P. Dutton
Cover of: The essays of Elia.
The essays of Elia.
1906, Dent
in English
Cover of: Essays of Elia.
Cover of: The last essays of Elia
The last essays of Elia
1905, Blackie
in English
Cover of: Last essays of Elia
Last essays of Elia
1905, F. A. Stokes
in English
Cover of: The essays of Elia
The essays of Elia
1905, The Macmillan company, MacMillan & co., ltd.
in English
Cover of: The last essays of Elia
The last essays of Elia
1905, Blackie
in English
Cover of: Last essays of Elia
Last essays of Elia
1905, T. N. Foulis
in English
Cover of: The last essays of Elia
The last essays of Elia
1905, T. N. Foulis
in English
Cover of: The essays of Elia
The essays of Elia
1905, The Macmillan company, MacMillan & co., ltd.
in English
Cover of: Essays of Elia
Essays of Elia
1905, Ginn & company
in English
Cover of: The essays of Elia
The essays of Elia
1905, J. M. Dent, E. P. Dutton and co.
in English
Cover of: The essays of Elia and Eliana
The essays of Elia and Eliana
1904, George Bell
in English
Cover of: The last essays of Elia
The last essays of Elia
1904, J.M. Dent
in English - 6th ed.
Cover of: Essays of Elia
Essays of Elia
1904, Blackie
Cover of: The essays of Elia
The essays of Elia
1904, T. N. Foulis
in English
Cover of: The last essays of Elia
The last essays of Elia
1903, Dent
in English
Cover of: Essays of Elia and Eliana
Essays of Elia and Eliana
1903, Scott-Thaw Co.
Cover of: The last essays of Elia
The last essays of Elia
1903, J.M. Dent and co., E.P. Dutton and co.
Cover of: Essays of Elia
Essays of Elia
1903, Blackie
in English
Cover of: The last essays of Elia
The last essays of Elia
1902, J.M. Dent & co, Charles Scribner's sons
in English
Cover of: Essays of Elia
Essays of Elia
1902, The Century co.
in English
Cover of: Essays of Elia
Essays of Elia
1902, The Century co.
in English
Cover of: Elia
Elia: and The last essays of Elia
1902, Methuen & co
in English
Cover of: Essays of Elia
Essays of Elia
1902, The Century co.
in English
Cover of: The essays of Elia
The essays of Elia
1902, Lippincott
Cover of: Essays of Elia
Essays of Elia
1902, The Century co.
in English
Cover of: The essays of Elia
The essays of Elia
1902, Methuen
in English
Cover of: The essays of Elia
The essays of Elia
1902, Methuen
in English
Cover of: The last essays of Elia
The last essays of Elia
1901, J.M. Dent
in English
Cover of: Essays of Elia, and Last essays of Elia.
Essays of Elia, and Last essays of Elia.
1901, Oxford University P.
in English
Cover of: The essays of Elia
Cover of: The last essays of Elia
Cover of: The last essays of Elia
The last essays of Elia
1900, J.M. Dent & Co., Charles Scribner's Sons
in English
Cover of: The last essays of Elia.
The last essays of Elia.
1900, Dent
in English
Cover of: The essays of Elia
The essays of Elia
1900, A. L. Burt
Cover of: Essays of Elia
Essays of Elia
1900, Donohue, Henneberry & Co.
in English
Cover of: The Essays of Elia
The Essays of Elia: first series
1900, Harrap
in English
Cover of: The essays of Elia.
The essays of Elia.
1900, J.M. Dent, Scribner
in English
Cover of: Essays of Elia
Essays of Elia: second series
1900, Macmillan
in English
Cover of: The last essays of Elia
The last essays of Elia
1899, Lamb Publishing Co.
in English - Ed. de Luxe.
Cover of: The last essays of Elia.
The last essays of Elia.
1899, J.M. Dent
in English - 6th ed.
Cover of: The Essays of Elia
The Essays of Elia
1899, The Macmillan Co.
in English
Cover of: The last essays of Elia.
The last essays of Elia.
1898, Dent
in English
Cover of: The last essays of Elia
The last essays of Elia
1898, J.M. Dent
in English
Cover of: The last essays of Elia
The last essays of Elia
1898, Doubleday & McClure
in English
Cover of: The essays of Elia
The essays of Elia
1898, Macmillan and Co., Limited, The Macmillan Company
Cover of: The last essays of Elia
The last essays of Elia
1897, J.M. Dent
in English - 2d ed., rev.
Cover of: The essays of Elia and Eliana
The essays of Elia and Eliana
1897, E. Moxon, Son, and Co.
in English
Cover of: The last essays of Elia.
The last essays of Elia.
1897, Dent
in English
Cover of: Essays of Elia
Cover of: Essays of Elia
Cover of: Essays of Elia.
Cover of: The essays of Elia and Eliana
The essays of Elia and Eliana
1894, George Bell & Sons
in English
Cover of: The essays of Elia.
The essays of Elia.
1894, Macmillan
in English
Cover of: The last essays of Elia
The last essays of Elia
1893, Routledge
in English - New ed.
Cover of: Essays of Elia
Essays of Elia
1893, H. Altemus
in English
Cover of: The last essays of Elia.
The last essays of Elia.
1892, Little, Brown, and Company
in English
Cover of: The essays of Elia
The essays of Elia: and the last essays of Elia
1892, Little, Brown, and Company
Cover of: The essays of Elia
The essays of Elia
1892, A.C. Armstrong
in English
Cover of: The essays of Elia
The essays of Elia: the two series
1891, Chatto &Windus
in English - A new edition.
Cover of: The essays of Elia and Eliana.
The essays of Elia and Eliana.
1890, Stokes
in English
Cover of: The last essays of Elia.
The last essays of Elia.
1890, Donohue, Henneberry
in English
Cover of: The essays of Elia and Eliana
The essays of Elia and Eliana
1890, George Bell & Sons
in English
Cover of: The essays of Elia
The essays of Elia
1890, W. Scott
Cover of: The essays of Elia.
Cover of: The essays of Elia.
Cover of: The essays of Elia
The essays of Elia
1890, E. Maynard & co.
in English
Cover of: Essays of Elia
Essays of Elia
1889, Putnam
in English
Cover of: The essays of Elia, and Eliana.
The essays of Elia, and Eliana.
1889, George Bell & Sons
in English
Cover of: Last essays of Elia.
Last essays of Elia.
1888, Dent
in English
Cover of: The essays of Elia.
Cover of: The essays of Elia
The essays of Elia
1888, Three Sirens Press
in English
Cover of: The essays of Elia.
Cover of: Essays of Elia
Essays of Elia: and other pieces
1886, G. Routledge and sons
in English - 2ded.
Cover of: Essays of Elia
Cover of: The essays of Elia
The essays of Elia
1885, A. L. Burt co.
Cover of: Essays of Elia
Essays of Elia
1885, W. Paterson
in English
Cover of: Essays of Elia.
Cover of: The essays of Elia.
Cover of: Essays of Elia
Essays of Elia
1884, G.P. Putnam
in English - Temple ed.
Cover of: The essays of Elia
Cover of: The essays of Elia and Eliana.
The essays of Elia and Eliana.
1881, Bell
in English
Cover of: Essays of Elia
Essays of Elia: by Charles Lamb.
1880, Putnam
in English
Cover of: The essays of Elia
The essays of Elia
1880, The F.M. Lupton publishing company
in English
Cover of: Essays of Elia and Eliana
Essays of Elia and Eliana
1879, George Bell
in English
Cover of: The essays of Elia.
The essays of Elia.
1879, D. Appleton & Co.
Cover of: The essays of Elia.
The essays of Elia.
1878, W. J. Widdleton
in English - A new ed.
Cover of: The essays of Elia and Eliana.
The essays of Elia and Eliana.
1877, G. Bell
in English - A new ed.
Cover of: The Essays of Elia, and Eliana
The Essays of Elia, and Eliana
1871, Bell and Daldy
in English - A new edition.
Cover of: The essays of Elia and Eliana.
The essays of Elia and Eliana.
1871, Bell & Daldy
in English - New ed.
Cover of: The essays of Elia, and Eliana.
The essays of Elia, and Eliana.
1871, E. Moxon
in English - A new ed.
Cover of: The essays of Elia and Eliana.
The essays of Elia and Eliana.
1871, Moxon
in English - New ed.
Cover of: The essays of Elia and Eliana.
The essays of Elia and Eliana.
1869, Bell & Daldy
in English
Cover of: The essays of Elia
The essays of Elia
1869, E. Moxon
- A new ed., with a dedication and preface hitherto unpublished.
Cover of: The essays of Elia, and Eliana.
The essays of Elia, and Eliana.
1867, Bell and Daldy
in English
Cover of: The essays of Elia and Eliana
The essays of Elia and Eliana
1867, Bell and Daldy
in English - New ed.
Cover of: The essays of Elia
The essays of Elia: First series.
1867, Bell & Daldy
in English - New ed.
Cover of: Essays of Elia.
Essays of Elia.
1860, Crosby, Nichols, Lee and Company
in English - A new ed.
Cover of: The essays of Elia...
The essays of Elia...
1854
in English - A rev ed.
Cover of: The essays of Elia.
The essays of Elia.
1853, E. Moxon
- A new edition.
Cover of: The essays of Elia
The essays of Elia
1851, G.P. Putnam
in English
Cover of: The essays of Elia.
The essays of Elia.
1845, Wiley & Putnam
Cover of: Elia
Elia: first series.
1840, Edward Moxon
in English - New ed.
Cover of: The essays of Elia
Cover of: The essays of Elia
Cover of: Essays of Elia
Cover of: Elia
Elia: First series.
1836, Moxon
in English - New ed.
Cover of: Elia
Elia
1835, Edward Moxon
Microform in English - A new ed.
Cover of: Elia
Elia
1835, G. Dearborn
in English
Cover of: Elia
Elia
1835, G. Dearborn
in English
Cover of: The last essays of Elia
Cover of: The last essays of Elia
Cover of: Elia
Cover of: Elia
Elia: essays which have appeared under that signature in the London Magazine.
1823, Printed for Taylor and Hessey
Microform in English
Cover of: The essays of Elia
Cover of: The essays of Elia ; Last essays of Elia ; Popular fallacies
Cover of: The essays of Elia, Last essays of Elia, Popular fallacies.
Cover of: Last essays of Elia.
Last essays of Elia.
Publish date unknown, Harrap
in English
Cover of: The essays of Elia
Cover of: The essays of Elia.
The essays of Elia.
Publish date unknown, Odhams
in English
Cover of: The essays of Elia.
Cover of: Essays of Elia
Essays of Elia: and the last essays of Elia
Publish date unknown, Oxford University Press
in English
Cover of: The essays of Elia.
The essays of Elia.: [Introd. by Augustine Birrell]
Publish date unknown, Dent
in English
Cover of: The essays of Elia

History

Download catalog record: RDF / JSON
August 31, 2018 Edited by Lisa Added new cover
November 19, 2016 Edited by ImportBot import new book
November 23, 2012 Edited by Anand Chitipothu Reverted spam
November 21, 2012 Edited by 188.190.126.69 Edited without comment.
October 15, 2009 Created by WorkBot add works page