Open Library logo
New Feature: You can now embed Open Library books on your website!   Learn More
Last edited by WorkBot
February 6, 2010 | History

Till åhörande af det offentliga föredrag, hvarmed professoren i praktisk theologi, theologie doktorn magister Carl Gustaf von Essen kommer att tillräda sitt embete, inbjudas vettenskaqens [sic] gynnare, idkare och vänner vördsamt af Theologiska fakultetens dekanus 1 editions

Till åhörande af det offentliga föredrag, hvarmed professoren i pra ...
B. O. Lille
There's no description for this book yet. Can you add one?

1 edition

Edition Read Locate Buy

History

Download catalog record: RDF / JSON
February 6, 2010 Edited by WorkBot add more information to works
December 10, 2009 Created by WorkBot add works page