Open Library logo
New Feature: You can now embed Open Library books on your website!   Learn More
Last edited by Open Library Bot
December 4, 2010 | History

Beknopte gereformeerde dogmatiek 1 editions

Cover of: Beknopte gereformeerde dogmatiek | J. van Genderen
About the Book

De auteurs houden rekening met hedendaagse probleemstellingen en gaan kritisch in op opvattingen die in de nieuwere theologie door Barth, Berkhof, Kuitert, Moltmann en anderen - verdedigd worden. In deze dogmatiek is veel belangrijke en recente literatuur verwerkt. Het boek is verdeeld in vijftien hoofdstukken: inleiding - de openbaring - de Heilige Schrift - over God - de Raad van God - God, de Schepper van hemel en aarde - Gods voorzienigheid - de mens, het beeld van God - over de zonde - Christus, de Middelaar - het genadeverbond - de leer van het heil - de kerk - de middelen der genade - de eschatologie. De auteurs hebben de stof op twee niveaus geordend. Men kan de passages in kleine letter, die meer details geven, bij eerste lezing overslaan zonder de draad kwijt te raken. Het aantal noten is beperkt gebleven. De uitvoerige registers - van schriftplaatsen, namen en onderwerpen - maken het boek tot een bruikbaar naslagwerk. Dit theologisch werk van formaat is geschreven voor een zeer brede lezerskring: theologen, theologiestudenten, deelnemers aan cursussen geloofsleer, ambtsdragers en alle gemeenteleden die willen meedenken over de vragen van het christelijk geloof.

1 edition First published in 1992

Edition Read Locate Buy
Cover of: Beknopte gereformeerde dogmatiek
1992, J.H. Kok
Beknopte gereformeerde dogmatiek
in Dutch

History

Download catalog record: RDF / JSON
December 4, 2010 Edited by Open Library Bot Added subjects from MARC records.
September 1, 2010 Edited by J. van Vulpen Edited without comment.
September 1, 2010 Edited by J. van Vulpen Description and places
February 6, 2010 Edited by WorkBot add more information to works
December 10, 2009 Created by WorkBot add works page