Istorija srednjovekovne bosanske države.
Sima M. Ćirković
Not in Library

Buy this book

Last edited by WorkBot
April 22, 2011 | History

Istorija srednjovekovne bosanske države.

  • 0 Ratings
  • 2 Want to read
  • 0 Currently reading
  • 0 Have read

This edition was published in by [Srpska književna zadruga] in Beograd.

Written in Serbian

415 pages

Историја средњовековне босанске државе је књига српског историчара Симе Ћирковића први пут издата у Београду 1964. године у којој је дат синтетички преглед, углавном политичке, историје средњовековне Босне. Књига је добила веома позитивне критике стручне и научне јавности и данас представља референтно дело за историју средњовековне Босне.
Пре овог дела Симе Ћирковића у историографији су постојала само два значајна дела у којима је обрађена цела историја средњовековне Босне. У питању су књиге Povjest Bosne do propasti kraljevstva (1882) хрватског историчара Вјекослава Клаића и Хисторија Босне (1940) српског историчара Владимира Ћоровића. Књига Владимира Ћоровића је стварана на основу богате грађе и дугогодишњих проучавања али је у методолошком смислу била превазиђена јер се није освртала на културну, привредну и друштвену историју. Ове недостатке Ћоровићевог дела отклонио је у својој књизи Сима Ћирковић. Осим тога Ћирковић је у ово дело унео и све резултате до којих је историографија о средњовековној Босни дошла у периоду до 1964. године. Његов научни рад који се односио на средњовековну Босну (посебно монографија о Стефану Вукчићу Косачи), темељно познавање објављених извора и литературе као и рад са необјављеним изворима из Дубровачког архива обезбедили су Историји средњовековне босанске државе актуелност коју је задржала до данас.

Хронолошки опсег којим се бави ова књига обухвата период од насељавања Словена на Балканско полуострво у 6. и 7. веку све до пада Босне под османску власт 1463, односно до пада Херцеговине 1481. године. Дело је подељено на седам поглавља. Испред сваког поглавља дат је темељан преглед извора и литературе која се односи на тему тог поглавља.

Прво поглавље бави се формирањем средњовековне босанске државе. Дат је кратак преглед историје римске Далмације и насељавања Словена на Балканско полуострво а затим се излаже историја стварања босанске државе у 10. веку. У другом поглављу дат је преглед борбе за очување државне самосталности од 1180. до 1250. године. Овде је посебна пажња посвећена бану Кулину, појави дуалистичке јереси и формирању цркве босанске. Након излагања о периоду угарске превласти и власти кнезова Шубића над Босном долази најобимнији и најразрађенији део о поновном осамостаљењу Босне и успону и ширењу под краљем Твртком I (1322—1391). Наредно поглавље се бави периодом превласти обласних господара након смрти краља Твртка I Котроманића. Последња два поглавља баве се поновним учвршћивањем краљевске власти, све чвршћим везивањем за Угарску пред растућом турском опасношћу, Стефаном Вукчићем Косачом, односима са Дубровником и на крају паду босанске државе под турску власт. У књигу су укљчене и историјске карте и илустрације.

Због намере аутора да да преглед историје средњовековне Босне на врло ограниченом простору друштвена, привредна и културуна историја нису обрађиване у посебним поглављима већ су основни подаци о овим областима укључени у главни ток излагања.

Литература
Сима Ћирковић, Историја средњовековне босанске државе, Београд 1964.
Историја средњовеквоне босанскe државе (А. Веселиновић, стр. 9—10), Енциклопедија српске историографије, Београд 1997.

Read more

Edition Availability
Cover of: Istorija srednjovekovne bosanske države.
Istorija srednjovekovne bosanske države.
1964, [Srpska književna zadruga]
in Serbian

Add another edition?

Istorija srednjovekovne bosanske države

First published in 1964Work Description

Историја средњовековне босанске државе је књига српског историчара Симе Ћирковића први пут издата у Београду 1964. године у којој је дат синтетички преглед, углавном политичке, историје средњовековне Босне. Књига је добила веома позитивне критике стручне и научне јавности и данас представља референтно дело за историју средњовековне Босне.
Пре овог дела Симе Ћирковића у историографији су постојала само два значајна дела у којима је обрађена цела историја средњовековне Босне. У питању су књиге Povjest Bosne do propasti kraljevstva (1882) хрватског историчара Вјекослава Клаића и Хисторија Босне (1940) српског историчара Владимира Ћоровића. Књига Владимира Ћоровића је стварана на основу богате грађе и дугогодишњих проучавања али је у методолошком смислу била превазиђена јер се није освртала на културну, привредну и друштвену историју. Ове недостатке Ћоровићевог дела отклонио је у својој књизи Сима Ћирковић. Осим тога Ћирковић је у ово дело унео и све резултате до којих је историографија о средњовековној Босни дошла у периоду до 1964. године. Његов научни рад који се односио на средњовековну Босну (посебно монографија о Стефану Вукчићу Косачи), темељно познавање објављених извора и литературе као и рад са необјављеним изворима из Дубровачког архива обезбедили су Историји средњовековне босанске државе актуелност коју је задржала до данас.

Хронолошки опсег којим се бави ова књига обухвата период од насељавања Словена на Балканско полуострво у 6. и 7. веку све до пада Босне под османску власт 1463, односно до пада Херцеговине 1481. године. Дело је подељено на седам поглавља. Испред сваког поглавља дат је темељан преглед извора и литературе која се односи на тему тог поглавља.

Прво поглавље бави се формирањем средњовековне босанске државе. Дат је кратак преглед историје римске Далмације и насељавања Словена на Балканско полуострво а затим се излаже историја стварања босанске државе у 10. веку. У другом поглављу дат је преглед борбе за очување државне самосталности од 1180. до 1250. године. Овде је посебна пажња посвећена бану Кулину, појави дуалистичке јереси и формирању цркве босанске. Након излагања о периоду угарске превласти и власти кнезова Шубића над Босном долази најобимнији и најразрађенији део о поновном осамостаљењу Босне и успону и ширењу под краљем Твртком I (1322—1391). Наредно поглавље се бави периодом превласти обласних господара након смрти краља Твртка I Котроманића. Последња два поглавља баве се поновним учвршћивањем краљевске власти, све чвршћим везивањем за Угарску пред растућом турском опасношћу, Стефаном Вукчићем Косачом, односима са Дубровником и на крају паду босанске државе под турску власт. У књигу су укљчене и историјске карте и илустрације.

Због намере аутора да да преглед историје средњовековне Босне на врло ограниченом простору друштвена, привредна и културуна историја нису обрађиване у посебним поглављима већ су основни подаци о овим областима укључени у главни ток излагања.

Литература
Сима Ћирковић, Историја средњовековне босанске државе, Београд 1964.
Историја средњовеквоне босанскe државе (А. Веселиновић, стр. 9—10), Енциклопедија српске историографије, Београд 1997.

Istorija srednjovekovne bosanske države.

This edition was published in by [Srpska književna zadruga] in Beograd.


Edition Notes

Bibliographical references included in Napomene i prilozi (p. [343]-382)
In Cyrillic characters.
At head of title: Sima Ćirković.

Classifications

Library of Congress
DB247 .C5

ID Numbers

Open Library
OL5972190M
LC Control Number
65082132
OCLC/WorldCat
10307689

Lists containing this Book

History

Download catalog record: RDF / JSON
April 22, 2011 Edited by WorkBot merge works
April 10, 2011 Edited by 89.164.228.75 Added new cover
April 10, 2011 Edited by 89.164.228.75 Edited without comment.
February 4, 2010 Edited by WorkBot add more information to works
December 9, 2009 Created by WorkBot add works page