Open Library logo
Together, let's build an Open Library for the World. Sponsor a Book
Last edited by ImportBot
June 2, 2019 | History

Xian dai guang gao xue 1 edition

Cover of: Xian dai guang gao xue | Miao jie
About the Book

Ben shu gong fen shi wu zhang, Dui xian dai guang gao dai you gui lu˜ xing de wen ti, Li lun, Fang fa yu ji qiao jin xing le chu bu tan tao he yan jiu. Nei rong bao kuo:guang gao xue de ji ben gai nian, Guang gao fa zhan shi, Guang gao de hong guan guan li, Guang gao zhu ti yu shi chang fen xi, Guang gao yi shu yu guang gao chuang yi, Guang gao mei ti yan jiu, Guang gao gong si de jing ying guan li, Guo ji guang gao deng.

1 edition First published in 2000

Edition Read Locate Buy
Cover of: Xian dai guang gao xue
Xian dai guang gao xue
2000, Zhong guo ren min ta xue chu ban she
in Chinese - 880-02 2ban.

History

Download catalog record: RDF / JSON
June 2, 2019 Created by ImportBot import new book