Open Library logo
Together, let's build an Open Library for the World. Sponsor a Book
Last edited by Clean Up Bot
February 10, 2019 | History

Zhongguo jin rong xue jiao yu yu jin rong xue ke fa zhan 1 edition

Zhongguo jin rong xue jiao yu yu jin rong xue ke fa zhan
Jiken Lin
There's no description for this book yet. Can you add one?

1 edition First published in 2007

Edition Read Locate Buy
Cover of: Zhongguo jin rong xue jiao yu yu jin rong xue ke fa zhan
Zhongguo jin rong xue jiao yu yu jin rong xue ke fa zhan: li shi hui gu he jing yan zong jie
2007, Zhongguo jin rong chu ban she
in Chinese - 880-02 Di 1 ban.

History

Download catalog record: RDF / JSON
February 10, 2019 Created by Clean Up Bot import existing book