Open Library logo
Together, let's build an Open Library for the World. Sponsor a Book
Last edited by Alice Kirk
December 11, 2015 | History

Arbeta strategiskt med sociala medier För dig som just ska börja din sociala medieresa 1 edition

Cover of: Arbeta strategiskt med sociala medier För dig som just ska börja din sociala medieresa | Ingegerd Skrealid
About the Book

Det här är en bok för dig som ännu inte fullt ut satt dig in i och integrerat de sociala medierna som en naturlig del i din kommunikation.

You can download the book for free via the link below.

1 edition First published in 2015

Edition Read Locate Buy
Cover of: Arbeta strategiskt med sociala medier För dig som just ska börja din sociala medieresa

History

Download catalog record: RDF / JSON
December 11, 2015 Edited by Alice Kirk Edited without comment.
December 11, 2015 Created by Alice Kirk Added new book.