Open Library logo
Last edited by Isai Symens
July 16, 2015 | History

Mystiek Antisemitisme - Waar Sprookjes en Wetenschap elkaar ontmoeten 1 editions

Cover of: Mystiek Antisemitisme - Waar Sprookjes en Wetenschap elkaar ontmoeten | Isai Symens
About the Book

In de lente van 1943 wanneer Adolf Eichmann werd gevraagd hoe hij het moorden van 6 miljoen Joden kon uitleggen aan de publieke opinie was zijn antwoord simpelweg "wanneer er duizenden mensen sterven is dat een catastrofe, wanneer er miljoenen sterven is dat een statistiek". De moord op 6 miljoen Joden moet nooit gereduceerd worden tot een statistiek. We moeten niet enkel de doden herinneren maar we moeten ook vertellen wat er met hen gebeurde, en waarom het gebeurde. Alleen op die manier kunnen we hopen dat zulke rampen zich nooit meer voordoen. Dit verhaal dient als een herinnering een les en een voor behoede.

Links (outside Open Library)

1 edition First published in 2015

Edition Read Locate Buy
Cover of: Mystiek Antisemitisme

History

Download catalog record: RDF / JSON
July 16, 2015 Edited by Isai Symens Edited without comment.
July 16, 2015 Edited by Isai Symens Added new cover
July 16, 2015 Edited by Isai Symens Edited without comment.
July 16, 2015 Created by Isai Symens Added new book.