Open Library logo
New Feature: You can now embed Open Library books on your website!   Learn More
Last edited by WorkBot
November 21, 2011 | History

De Constitutie, eenpariglyk geaccordeerd by de Algemeene Conventie, gehouden in de Stad von Philadelphia, in 't jaar 1787: en gesubmitteerd aan het volk der Vereenigde Staaten van Noord-Amerika: zynde van ses derselver staaten alreede geadopteerd, namentlyk, Massachusetts, Connecticut, Nieuw-Jersey, Pennsylvania, Delaware en Georgia.

De Constitutie, eenpariglyk geaccordeerd by de Algemeene Conventie, ge ...
United States
There's no description for this book yet. Can you add one?

History

Download catalog record: RDF / JSON
November 21, 2011 Created by WorkBot work found