Click here to skip to this page's main content.

New Feature: You can now embed Open Library books on your website!   Learn More
Last edited by WorkBot
November 21, 2011 | History

De Constitutie, eenpariglyk geaccordeerd by de Algemeene Conventie, gehouden in de Stad von Philadelphia, in 't jaar 1787: en gesubmitteerd aan het volk der Vereenigde Staaten van Noord-Amerika: zynde van ses derselver staaten alreede geadopteerd, namentlyk, Massachusetts, Connecticut, Nieuw-Jersey, Pennsylvania, Delaware en Georgia.

De Constitutie, eenpariglyk geaccordeerd by de Algemeene Conventie, ge ...
United States
Cor blimey. There's no description for this book yet. Can you help?

History Created November 21, 2011 · 1 revision Download catalog record: RDF / JSON

November 21, 2011 Created by WorkBot work found