Click here to skip to this page's main content.

New to the Open Library? — Learn how it works
Last edited by readys2001
November 20, 2011 | History

Ochank 1 edition

Ochank
Tatang Sumarsono

Read

No readable version available.

Borrow

Try a WorldCat search?

Buy

Add an ISBN to link to booksellers

Lists

You could add Ochank to a list if you log in.
Fiddlesticks. There's no description for this book yet. Can you help?
There is only 1 edition record, so we'll show it here...  •  Add edition?

Ochank
Novelet Barudak Basa Sunda

Published 2007 by Kiblat Buku Utama in Bandung, Indonesia .
Written in Sundanese.

About the Book

“Itu tuh, euy!” cék nu saurang bari malédogkeun guruntulan taneuh garing.
Enya baé oray bedul, cék Ochank dina haténa. Awakna gedé semu buntet, sisitna mani hérang.
Oray téh dikepung ku lobaan, bari ditarimbulan. Bek aya anu keuna kana awakna. Oray ngagorémpal, tapi terus ngaléor deui. Ku barudak terus dibeberik.
“Enggeus euy, tong dipaéhan!” omong Ochank bari ngahalangan budak anu mamawa paneunggeul.
“Halik tong ngagokan!”
“Ih, antep! Karunya,” omong Ochank deui bari angger ngahalangan.
Tapi budak anu mawa awi téh kalah ngahabek satakerna, sabot oray ngaléor kana deukeut suku Ochank.
Atuh puguh waé, jadi suku anu kateunggeul téh.

The Physical Object

Format
Paperback
Pagination
52p.
Number of pages
52
Dimensions
21 x 14.5 x centimeters

ID Numbers

Open Library
OL25105537M

History Created November 20, 2011 · 1 revision Download catalog record: RDF / JSON

November 20, 2011 Created by readys2001 Added new book.