Open Library logo
New Feature: You can now embed Open Library books on your website!   Learn More
Last edited by readys2001
November 20, 2011 | History

Ochank 1 edition

Ochank
Tatang Sumarsono

No ebook available.


Buy this book

Add an ISBN in order to
link to booksellers


There's no description for this book yet. Can you add one?
There is only 1 edition record, so we'll show it here...  •  Add edition?

Ochank
Novelet Barudak Basa Sunda

Published 2007 by Kiblat Buku Utama in Bandung, Indonesia .
Written in Sundanese.

About the Book

“Itu tuh, euy!” cék nu saurang bari malédogkeun guruntulan taneuh garing.
Enya baé oray bedul, cék Ochank dina haténa. Awakna gedé semu buntet, sisitna mani hérang.
Oray téh dikepung ku lobaan, bari ditarimbulan. Bek aya anu keuna kana awakna. Oray ngagorémpal, tapi terus ngaléor deui. Ku barudak terus dibeberik.
“Enggeus euy, tong dipaéhan!” omong Ochank bari ngahalangan budak anu mamawa paneunggeul.
“Halik tong ngagokan!”
“Ih, antep! Karunya,” omong Ochank deui bari angger ngahalangan.
Tapi budak anu mawa awi téh kalah ngahabek satakerna, sabot oray ngaléor kana deukeut suku Ochank.
Atuh puguh waé, jadi suku anu kateunggeul téh.

The Physical Object

Format
Paperback
Pagination
52p.
Number of pages
52
Dimensions
21 x 14.5 x centimeters

ID Numbers

Open Library
OL25105537M

History

Download catalog record: RDF / JSON
November 20, 2011 Created by readys2001 Added new book.