Click here to skip to this page's main content.

New to the Open Library? — Learn how it works
Last edited by readys2001
November 20, 2011 | History

Mangsi Asih Kalam Tresna 1 edition

Cover of: Mangsi Asih Kalam Tresna by Paguyuban Panglawungan Sastra Sunda

Read

No readable version available.

Lists

You could add Mangsi Asih Kalam Tresna to a list if you log in.
Crikey! There's no description for this book yet. Can you help?
There is only 1 edition record, so we'll show it here...  •  Add edition?

Mangsi Asih Kalam Tresna
Kumpulan surat cinta

Published 2006 by Kiblat Buku Utama in Bandung, Indonesia .
Written in Sundanese.

About the Book

Paguyuban Panglawungan Sastra Sunda
TÉMA cinta nu kapihatur dina ieu buku diwujudkeun dina rupi-rupi kaayaan: rasa bagja, brangta, sugema, sono, égo, sedih, peurih, honcéwang, ngawang-ngawang, waas, tur baluas. Kapan lebah dinya pisan onjoyna rasa cinta téh. Cinta mah sajuta rasa, mam­puh meruhkeun angkuh, sakti ngikis kaijid, luhung mupus adigung; malah nu borangan jadi ludeungan, nu galak jadi taak. Singsaha waé nu keur diayun-ambing ku cinta, moal ngitung untung rugi, jauh tina lewang jeung longkéwang; nu kebek dina dada nya éta geter asmara. Ieu buku midangkeun serat cinta kénging welasan pangarang Sunda.

The Physical Object

Format
Paperback
Pagination
64p.
Number of pages
64
Dimensions
21 x 14.5 x centimeters

ID Numbers

Open Library
OL25105525M
ISBN 10
979-3631-73-2

History Created November 20, 2011 · 2 revisions Download catalog record: RDF / JSON

November 20, 2011 Edited by readys2001 Edited without comment.
November 20, 2011 Created by readys2001 Added new book.