Click here to skip to this page's main content.

New Feature: You can now embed Open Library books on your website!   Learn More
Last edited by readys2001
November 19, 2011 | History

Nyi Bungsu Rarang 1 edition

Cover of: Nyi Bungsu Rarang | Ajip Rosidi

No ebook available.


Buy this book

Add an ISBN in order to
link to booksellers


¬°Ay, caramba! There's no description for this book yet. Can you help?
There is only 1 edition record, so we'll show it here...  •  Add edition?

Nyi Bungsu Rarang
Dongéng Sunda Buhun

Published 2005 by Kiblat Buku Utama in Bandung, Indonesia .
Written in Sundanese.

About the Book

Nyi Bungsu Rarang nyaritakeun budak bungsu anu dikaniaya ku lanceuk-lanceukna sorangan. Ung­gal poé manéhna kudu digawé paéh poso su­paya bisa dahar keur manéhna jeung keur Si Leungli, lauk emas piaraanana. Tapi dina hiji poé, waktu Nyi Bungsu Rarang keur digawé, Si Leung­li dipaling ku lanceuk-lanceukna, tuluy diasakan pikeun deu­ngeun sangu, didahar balakécrakan.
Basa nyahoeun Si Leungli leungit, Nyi Bungsu Rarang kacida kuciwana. Barang ditanyakeun ka lanceuk-lanceukna, hiji ogé euweuh nu ngaku. Wak­­tu ditéangan ngan ukur kapanggih huluna wungkul. Ku manéhna, hulu Si Leungli diboéhan, tuluy dikubur di jero imah­na. Teu lila ti harita, di imahna melentung sirung nepi ka jadi tangkal anu kacida ahéngna. Sabab daunna, kembangna jeung buahna téh kabéh ogé mangrupa emas permata.

The Physical Object

Format
Paperback
Pagination
44p.
Number of pages
44
Dimensions
21 x 14.5 x centimeters

ID Numbers

Open Library
OL25105430M

History Created November 19, 2011 · 1 revision Download catalog record: RDF / JSON

November 19, 2011 Created by readys2001 Added new book.