Open Library logo
Together, let's build an Open Library for the World. Sponsor a Book
Last edited by ImportBot
December 9, 2010 | History

Zhongguo xian jin wen hua jian she yan jiu 1 edition

Zhongguo xian jin wen hua jian she yan jiu
Jingrong Zhang
There's no description for this book yet. Can you add one?

1 edition First published in 2009

Edition Read Locate Buy
Cover of: Zhongguo xian jin wen hua jian she yan jiu
Zhongguo xian jin wen hua jian she yan jiu
2009, Tianjin she hui ke xue yuan chu ban she
in Chinese - 880-02 Di 1 ban.

History

Download catalog record: RDF / JSON
December 9, 2010 Created by ImportBot initial import