Open Library logo
Together, let's build an Open Library for the World. Sponsor a Book
Last edited by Lestevenon
November 24, 2010 | History

De ebbehouten toren 1 edition

Cover of: De ebbehouten toren | John Fowles
About the Book

Een jonge Engelse abstracte schilder bezoekt een veel oudere en als levende legende in Frankrijk wonende figuratieve schilder. In de war gebracht door een schijnbare "ménage à trois" realiseert hij zich dat de oudere man in vroeger dagen zijn kunst als een ware Dionysos heeft doorleefd en doorleden; zijn eigen oppervlakkige, moderne, haast afstandelijke, bloedeloze kunst steekt daar schril tegen af.

1 edition First published in 1985

Edition Read Locate Buy
Cover of: De ebbehouten toren
De ebbehouten toren
1985, Goossens
Hardback in Dutch

History

Download catalog record: RDF / JSON
November 24, 2010 Edited by Lestevenon Edited without comment.
November 24, 2010 Created by Lestevenon Added new book.