Open Library logo
Together, let's build an Open Library for the World. Sponsor a Book
Last edited by ImportBot
November 24, 2010 | History

Kontni načrt in ponazoritve knjiženj za določene uporabnike enotnega kontnega načrta 1 edition

Kontni načrt in ponazoritve knjiženj za določene uporabnike enotnega k ...
Milenka Čižman
There's no description for this book yet. Can you add one?

1 edition First published in 2009

Edition Read Locate Buy
Cover of: Kontni načrt in ponazoritve knjiženj za določene uporabnike enotnega kontnega načrta
Kontni načrt in ponazoritve knjiženj za določene uporabnike enotnega kontnega načrta
2009, Zveza računovodij finančnikov in revizorjev Slovenije
in Slovenian - Spremenjena in dopolnjena druga izdaja

History

Download catalog record: RDF / JSON
November 24, 2010 Created by ImportBot initial import