Click here to skip to this page's main content.

New to the Open Library? — Learn how it works
Last edited by Peter Podgoršek
October 22, 2010 | History

Strokovna pravila in opis metod za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter metod za napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemsko plemensko govedo v Sloveniji; I. del - Pravila in metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti v govedoreji 1 edition

Strokovna pravila in opis metod za merjenje in ocenjevanje proizvodnih ...
Marko Čepon

Read

No readable version available.

Lists

You could add Strokovna pravila in opis metod za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter metod za napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemsko plemensko govedo v Sloveniji; I. del - Pravila in metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti v govedoreji to a list if you log in.
Yikes! There's no description for this book yet. Can you help?
There is only 1 edition record, so we'll show it here...  •  Add edition?

Strokovna pravila in opis metod za merjenje in ocenejvanje proizvodnih in drugih lastnosti ter metod za napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemsko plemensko govedo v Sloveniji; I. del - Pravila in metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti v govedoreji

Published 2006 by Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko in Ljubljana, Slovenia .
Written in Slovenian.

The Physical Object

Format
Paperback
Number of pages
78

Contributors

 • Author
  Marija Klopčič
 • Author
  Klemen Potočnik
 • Author
  Silvester Žgur
 • Author
  Peter Dovč
 • Author
  Mojca Simčič
 • Author
  Drago Kompan
 • Technical Editor
  Marko Čepon
 • Technical Editor
  Marija Klopčič
 • Technical Editor
  Drago Kompan

ID Numbers

Open Library
OL24389201M
ISBN 10
226429440

History Created October 22, 2010 · 3 revisions Download catalog record: RDF / JSON

October 22, 2010 Edited by Peter Podgoršek Edited without comment.
October 22, 2010 Edited by Peter Podgoršek Edited without comment.
October 22, 2010 Created by Peter Podgoršek Added new book.