Open Library logo
New Feature: You can now embed Open Library books on your website!   Learn More
Last edited anonymously
February 19, 2012 | History

Van Louise Marie tot Astrid, kostbare parels aan de Belgische kroon 1 editions

Cover of: Van Louise Marie tot Astrid, kostbare parels aan de Belgische kroon | Ralf de Jonge
About the Book

Onze Belgische vorstinnen leefden hoofdzakelijk in de schaduw van hun echtgenoot, de koning. Maar wie waren deze koninklijke dames? Buiten de ettelijke beschrijvingen van hun uiterlijkheden - waardoor ze perfect model stonden als tijdsicoon voor de toenmalige mode - is bitter weinig over hen bekend. Waar kwamen ze vandaan? Wie waren hun familieleden en hun naaste vrienden? Deze en nog vele andere aspecten worden in dit boek toegelicht aan de hand van persoonlijke brieven, zeldzame archiefstukken en talrijke, niet eerde gepubliceerde foto's . Ralf De Jonge laat de vorstinnen zoveel mogelijk zelf aan het woord, want niemand kan beter dan zijzelf een beeld van hen geven. Elk hebben ze hun eigen waarheden, gevoelens en geschiedenis. Politiek gezien werden de koninginnen louter als 'broedmachines' beschouwd, ze moesten zorgen voor Belgische troonopvolgers. De geschiedenis leert ons echter dat de vorstin geleidelijk aan uit die vrouwonvriendelijke rol stapte en zich meer en meer ontpopte als een soort public relations manager, die ook zelf initiatief durfde te nemen. Deze evoltuie zien we duidelijk aan de geschetste levens van wijlen onze koninginnen Louise Marie, Marie Henriette, Elisabeth en Atstrid.

1 edition First published in 2009

Edition Read Locate Buy
Cover of: Van Louise Marie tot Astrid, kostbare parels aan de Belgische kroon

History

Download catalog record: RDF / JSON
February 19, 2012 Edited by 178.117.213.118 Edited without comment.
October 20, 2010 Created by 84.198.145.116 Added new book.