Open Library logo
New Feature: You can now embed Open Library books on your website!   Learn More
Last edited by LC Bot
November 4, 2011 | History

Majmūʻah-i maqālāt-i Kungrih-i Millī-i ʻUlūm-i Insānī, Tihrān 22-24 Isfand-i 1385 1 edition

Majmūʻah-i maqālāt-i Kungrih-i Millī-i ʻUlūm-i Insānī, Tihrān 22-24 Is ...
Kungrih-i Millī-i ʻUlūm-i Insā ...

No ebook available.


Prefer the physical book? Check nearby libraries with:


Buy this book


There's no description for this book yet. Can you add one?
There is only 1 edition record, so we'll show it here...  •  Add edition?

Majmūʻah-i maqālāt-i Kungrih-i Millī-i ʻUlūm-i Insānī, Tihrān 22-24 Isfand-i 1385
880-03 Chāp-i 1.
bih ihtimām-i Muẓaffar Nāmdār

Published 2009 by Pizhūhishgāh-i ʻUlūm-i Insānī va Muṭālaʻāt-i Farhangī in Tihrān .
Written in Persian.

Table of Contents

jild-i 1. Vaz̤ʻīyat-i ʻulūm-i insānī dar Īrān-i muʻāṣir (kullīyāt)
jild-i 2-3. Vaz̤ʻīyat-i ʻulūm-i insānī dar Īrān-i muʻāṣir, nigāhī bih āmūzish-i ʻulūm-i insānī va shākhahʹhā-yi ān dar Īrān (daftar-i 1)
jild-i 4. ʻUlūm-i insānī-i būmī - dīnī
jild-i 5. Āsībʹshināsī-i ʻulūm-i insānī dar Īrān, justārʹhāyī dar mavāniʻ-i farhangī va sākhtʹkārī-i rushd-i ʻulūm-i insānī dar Īrān
jild-i 6. Āsībʹshināsī-i ʻulūm-i insānī dar Īrān, bā nigāhī bih mavāniʻ-i nizām-i āmūzishī va pizhūhishī va mushkilāt-i pārahʹī az rishtahʹhā-yi taḥṣīlī
jild-i 7. Rāhburdʹhāyī barā-yi ʻirtiqā-ʼi ʻulūm-i insānī dar kishvar
jild-i 8. Rahkarʹhāyī barā-yi ʻirtiqā-ʼi ʻulūm-i insānī dar kishvar.

Edition Notes

Includes bibliographical references.

In Persian.

Other Titles
Proceedings of the National Congress on Humanities

Classifications

Library of Congress
AS571.A3 K86 2007

The Physical Object

Pagination
8 v. :

ID Numbers

Open Library
OL24380358M
ISBN 13
9789644263828, 9789644263835, 9789644263842, 9789644263859, 9789644263866, 9789644263873, 9789644263880, 9789644263897, 9789644263903
LC Control Number
2009361240

History

Download catalog record: RDF / JSON
November 4, 2011 Edited by LC Bot import new book
October 20, 2010 Created by ImportBot initial import