Open Library logo
New Feature: You can now embed Open Library books on your website!   Learn More
Last edited by WorkBot
July 20, 2010 | History

Svod zakonov Rossīĭskoĭ imperīi 7 editions

Svod zakonov Rossīĭskoĭ imperīi
Russia.

7 editions First published in 1845

Edition Read Locate Buy
Cover of: Svod zakonov Rossīĭskoĭ imperīi.
1912, Russkoe knizhnoe tovarishchestvo "Di͡e︡i͡a︡telʹ"
Svod zakonov Rossīĭskoĭ imperīi.
in Russian
Cover of: Svod uchrezhdenīĭ i ustavov tamozhennykh.
1846, V Tipografīi Vtorago Otdi͡e︡lenīi͡a︡ Sobstvennoĭ Ego Imperatorskago Velichestva Kant͡s︡eli͡a︡rīi
Svod uchrezhdenīĭ i ustavov tamozhennykh.
in Russian
Cover of: Svod zakonov o sostoi͡a︡nīi͡a︡kh.
1846, V Tipografīi Vtorago Otdi͡e︡lenīi͡a︡ Sobstvennoĭ Ego Imperatorskago Velichestva Kant͡s︡eli͡a︡rīi
Svod zakonov o sostoi͡a︡nīi͡a︡kh.
in Russian
Cover of: Dopolnitelʹnyi͡a︡ postanovlenīi͡a︡ o raspredi͡e︡lenīi i upotreblenīi osuzhdennykh v katorzhnyi͡a︡ raboty ; Polozhenīe o ispravitelʹnykh arestantskikh rotakh grazhdanskago vi͡e︡domstva ; Dopolnitelʹnyi͡a︡ pravila k Ustavu o soderzhashchikhsi͡a︡ pod strazhei͡u︡.
Cover of: Svod zakonov grazhdanskikh
1845, V Tipografīi Vtorago Otdi͡e︡lenīi͡a︡ Sobstvennoĭ Ego Imperatorskago Velichestva Kant͡s︡eli͡a︡rīi
Svod zakonov grazhdanskikh
in Russian
Cover of: Ulozhenīe o nakazanīi͡a︡kh ugolovnykh i ispravitelʹnykh.
1845, V Tipografīi Vtorago Otdi͡e︡lenīi͡a︡ Sobstvennoĭ Ego Imperatorskago Velichestva Kant͡s︡eli͡a︡rīi
Ulozhenīe o nakazanīi͡a︡kh ugolovnykh i ispravitelʹnykh.
in Russian
Cover of: Svod zakonov mezhevykh
1845, V Tipografīi Vtorago Otdi͡e︡lenīi͡a︡ Sobstvennoĭ Ego Imperatorskago Velichestva Kant͡s︡eli͡a︡rīi
Svod zakonov mezhevykh
in Russian

History

Download catalog record: RDF / JSON
July 20, 2010 Created by WorkBot work found