Open Library logo
New Feature: You can now embed Open Library books on your website!   Learn More
Last edited by WorkBot
July 20, 2010 | History

Ustav o nakazaniyakh nalagaemykh mirovymi sud'yami: izdanie 1885g., s dopolneniyami poprodolzheniyu 1902g., s prilozheniem motivov i izvlechenii iz reshenii kassatsionnykh departmentov Senata 1 editions

Ustav o nakazaniyakh nalagaemykh mirovymi sud'yami
Russia.
There's no description for this book yet. Can you add one?

1 edition First published in 1904

Edition Read Locate Buy
Cover of: Ustav o nakazaniyakh nalagaemykh mirovymi sud'yami
1904, Gos. tip
Ustav o nakazaniyakh nalagaemykh mirovymi sud'yami
in Russian - 15. izd., dop.

History

Download catalog record: RDF / JSON
July 20, 2010 Created by WorkBot work found