Open Library logo
New Feature: You can now embed Open Library books on your website!   Learn More
Last edited by ImportBot
August 14, 2012 | History

Voncken der liefde Jesu, van het Godt-begerende zielen-vuur: zynde bloemetjes der saalige hoope, tot verheugelykheid der wandelaars, langs den weg, na vreeden-ryk : een behelsinge van vyftig sinne-beelden, met hunne, daar op speelende, verssen, en heylige spreuken. 1 editions

Cover of: Voncken der liefde Jesu, van het Godt-begerende zielen-vuur | Jan Luiken
There's no description for this book yet. Can you add one?

1 edition First published in 1696

Edition Read Locate Buy
Cover of: Voncken der liefde Jesu, van het Godt-begerende zielen-vuur
1696, By de Weeduwe Pieter Arentsz, in de Beursstraat, in de drie Raapen
Voncken der liefde Jesu, van het Godt-begerende zielen-vuur
in Dutch - Den derden druk.

History

Download catalog record: RDF / JSON
August 14, 2012 Edited by ImportBot import new book
July 20, 2010 Created by WorkBot work found