Click here to skip to this page's main content.

New to the Open Library? — Learn how it works
Last edited by WorkBot
April 29, 2010 | History

Dzieła wszystkie: Dział II: Utwory wydane z puścizny rękopiśmiennej. 2 editions

Dzieła wszystkie
Juliusz Słowacki
Alack! There's no description for this book yet. Can you help?

Lists

You could add Dzieła wszystkie to a list if you log in.

2 editions First published in 1952

Edition Read Borrow Buy
Cover of: Dzieła wszystkie
1952, Wydawn. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
Dzieła wszystkie
in Polish - Wyd. 2. / Pod red. Juliusza Kleinera. --
Cover of: Dzieła wszystkie.
1954, Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Dzieła wszystkie.
in Polish - [Wyd. 1.].

History Created December 9, 2009 · 3 revisions Download catalog record: RDF / JSON

April 29, 2010 Edited by WorkBot merge works
January 30, 2010 Edited by WorkBot add more information to works
December 9, 2009 Created by WorkBot add works page