Click here to skip to this page's main content.

New to the Open Library? — Learn how it works
Last edited by WorkBot
January 30, 2010 | History

Marja 4 editions

Marja
Antoni Malczewski
What the..? There's no description for this book yet. Can you help?

Classifications

Library of Congress PG7158.M3 M3

4 editions First published in 1860

Edition Read Borrow Buy
Cover of: Marja
1860, Księgarnia Luxemburgska
Marja
in Polish - Wyd. 4.
Cover of: Marja
1900, Wydawn. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
Marja
in Polish - Wyd. 2. przejrz.
Cover of: Marja
1920, Nakładem Krakowskiej spółki wydawniczej
Marja
in Polish
Cover of: Marja
1940, Wydawn. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
Marja
in Polish - 2. wyd. przejrz. Podług autografu wydał, wste̜pem i objaśnieniami zaopatrzył Józef Ujejski.

History Created December 9, 2009 · 2 revisions Download catalog record: RDF / JSON

January 30, 2010 Edited by WorkBot add more information to works
December 9, 2009 Created by WorkBot add works page