Open Library logo
New Feature: You can now embed Open Library books on your website!   Learn More
Last edited by WorkBot
January 30, 2010 | History

Nangsư̄ prachum phrabō̜rommarātchaprawat Somdēt Phra Phutthačhao Lūang (Phrabāt Somdēt Phra Čhāoyūhūa ratchakān thī 5) 1 edition

Nangsư̄ prachum phrabō̜rommarātchaprawat Somdēt Phra Phutthačhao Lūang ...
ʻAnuchit Phrayā.

No ebook available.


Buy this book

Add an ISBN in order to
link to booksellers


There's no description for this book yet. Can you add one?
There is only 1 edition record, so we'll show it here...  •  Add edition?

Nangsư̄ prachum phrabō̜rommarātchaprawat Somdēt Phra Phutthačhao Lūang (Phrabāt Somdēt Phra Čhāoyūhūa ratchakān thī 5)
pēn nangsư̄ thī chāo Sayām thukkhon khūan mī wai phư̄a ramlưk phra mahā karunāthikhun phư̄a prayōt witchā khwāmrū læ phư̄a pēn sawatdimongkhon kǣ ton
dōi Phrayā ʻAnuchit, rūaprūam læ rīaprīang.

Published 1931 by Rōngphim Siri ʻAksō̜n in Phra Nakhō̜n .
Written in Thai.

About the Book

Biography, royal activities and performance of King Chulalongkorn, King Rama V of Thailand, 1853-1910.

Edition Notes

In Thai.

Other Titles
Pruchum phrabō̜rommarātchaprawat Somdēt Phra Phutthačhāo Lūang (Phrabāt Somdēt Phra Čhāoyūhūa ratchakān thī 5)

The Physical Object

Pagination
[11], 735 p. ;
Number of pages
735

ID Numbers

Open Library
OL23576932M
LC Control Number
2009331256

History

Download catalog record: RDF / JSON
January 30, 2010 Edited by WorkBot add more information to works
December 11, 2009 Created by WorkBot add works page