Click here to skip to this page's main content.

New Feature: You can now embed Open Library books on your website!   Learn More
Last edited by WorkBot
January 30, 2010 | History

Ṣūrat-i mashrūḥ-i muz̲ākirāt-i Shūrā-yi Bāznigarī-i Qānūn-i Asāsī-i Jumhūrī-i Islāmī-i Īrān 1 edition

Ṣūrat-i mashrūḥ-i muz̲ākirāt-i Shūrā-yi Bāznigarī-i Qānūn-i Asāsī-i Ju ...
Shūrā-yi Bāznigarī-i Qānūn-i A ...

No ebook available.


Buy this book

Add an ISBN in order to
link to booksellers


Oh, pooh. There's no description for this book yet. Can you help?
There is only 1 edition record, so we'll show it here...  •  Add edition?

Ṣūrat-i mashrūḥ-i muz̲ākirāt-i Shūrā-yi Bāznigarī-i Qānūn-i Asāsī-i Jumhūrī-i Islāmī-i Īrān.
880-03 Chāp-i 2.

Published 2001 by Idārah-ʼi Kull-i Umūr-i Farhangī va Ravābiṭ-i ʻUmūmī-i Majlis-i shūrā-yi Islāmī in [Tihrān] .
Written in Persian.

Table of Contents

jild-i 1. Jalsah-i avval tā chahārdahum
jild-i 2. Jalsah-i pānzdahum tā bīst va shishum
jild-i 3. Jalsah-i bīst va nuhum tā chihil va yakum
[jild-i 4.]. Rāhnamā-yi istifādah az Ṣūrat-i mashrūḥ-i muz̲ākirāt-i Shūrā-yi Bāznigarī Qānūn-i Asāsī-i Jumhūrī-i Islāmī-i Īrān, hamrāh bā muʻarrifī-i Shūrā va aʻz̤ā-yi ān.

Edition Notes

Genre
Sources

Classifications

Library of Congress
KMH2064.51989 .A18 2001

The Physical Object

Pagination
4 v. :

ID Numbers

Open Library
OL23571526M
LC Control Number
2003340250

History Created December 11, 2009 · 2 revisions Download catalog record: RDF / JSON

January 30, 2010 Edited by WorkBot add more information to works
December 11, 2009 Created by WorkBot add works page