Click here to skip to this page's main content.

New Feature: You can now embed Open Library books on your website!   Learn More
Last edited by WorkBot
January 30, 2010 | History

Pizhūhishī dar tārīkh-i pizishkī va darmān-i jahān 1 edition

Pizhūhishī dar tārīkh-i pizishkī va darmān-i jahān
Muḥammad Taqī Sarmadī

No ebook available.


Prefer the physical book? Check nearby libraries with:


Buy this book


There's no description for this book yet. Can you add one?
There is only 1 edition record, so we'll show it here...  •  Add edition?

Pizhūhishī dar tārīkh-i pizishkī va darmān-i jahān
az āghāz tā ʻaṣr-i ḥāz̤ir
880-03 Chāp-i 1.
muʼallif, Muḥammad Taqī Sarmadī.

Published 1999 by Sarmadī in Tihrān .
Written in Persian.

Table of Contents

jild-i 1. Pīshgāmān va ṭibb-i Islāmī
jild-i 2. Īrān az dawrah-i Mughūl tā ʻasr-i ḥāz̤ir (2 v.)
jild-i 4. Ūrūpa tā avākhir-i qarn-i pānzdahum
jild-i 5. Ūrūpā: rinusāns - pīshraftʹhā-yi pizishkī
jild-i 6. Ūrūpā: tajhīzāt va tasʹhīlāt-i pizishkī - sāzmānʹhā-yi bihdāshtī-yi jahānī
jild-i 7. Āmrīkā
jild-i 8-9. Āfrīqā
jild-i 10. Āfrīqā va Uqyānūsīyah
jild-i 11. Nāmdārān-i pizishkī-i jahān (muṣavvar)
jild-i 12. Bih nigārish dar nayāmadahʹhā (takmilah va muṣavvar)

Edition Notes

Vol. 1: Chāp-i 2.

Includes bibliographical references and indexes.

In Persian; summaries in English.

Other Titles
Tārīkh-i pizishkī va darmān-i jahān, Research on the history of world medicine and treatment up to the present era, Medical encyclopedia :

Classifications

Library of Congress
R133 .S24 1999

The Physical Object

Pagination
v. <1-2; 4-12; in 12> :
Number of pages
12

ID Numbers

Open Library
OL23571424M
ISBN 10
9649147578, 96491475X8, 964914756X, 9645707005, 9645707013, 9645707137, 9645707188, 9645707196, 9645707234, 9645707242, 9645707250, 9645707269, 96491475440, 9645707440, 9645707501
LC Control Number
2002427161

History Created December 11, 2009 · 2 revisions Download catalog record: RDF / JSON

January 30, 2010 Edited by WorkBot add more information to works
December 11, 2009 Created by WorkBot add works page