Open Library logo
New Feature: You can now embed Open Library books on your website!   Learn More
Last edited by WorkBot
January 30, 2010 | History

Adab-i Pahlavānī 1 edition

Adab-i Pahlavānī
Muḥammad Mahdī Muʼaz̲z̲in Jāmī

No ebook available.


Prefer the physical book? Check nearby libraries with:


Buy this book


There's no description for this book yet. Can you add one?
There is only 1 edition record, so we'll show it here...  •  Add edition?

Adab-i Pahlavānī
muṭālaʻahʹī dar tārīkh-i adab-i dīrīnah-ʼi Īrānī az Zartusht tā Ashkāniyān
880-03 Chāp-i 1.
nivishtah, Muḥammad Mahdī Muʼaz̲z̲in Jāmī ; bih hamrāh-i chahār maqālah dar matnʹshināsī az Jalāl Khāliqī Muṭlaq, Mihrdād Bahār, Maḥmūd Rūḥ al-Amīnī, Khujastah Kiyā.

Published 2000 by Nashr-i Qaṭrah in Tihrān .
Written in Persian.

Table of Contents

Adab-i pahlavānī / Muḥammad Mahdī Muʼaz̲z̲in Jāmī
Payvast: Chahār maqālah dar barʹrasī-i matnʹhā-yi Ashkānī: Bīzhan va Manīzhah va Vīs va Rāmīn / Jalāl Khāliqī Muṭlaq
Āyīn-i Mihr, Zūrkhānah, ʻAyyārī va Samak-i ʻAyyār / Mihrdād Bahār
Pizhūhishī mardumʹshinākhtī dar manẓūmah-ʼi dirakht-i Āsūrīk / Maḥmūd Rūḥ al-Amīnī
Nishānahʹhā-yi numāyishī dar ḥamāsah-ʼi Yādgār-i Zarīrān / Khujastah Kiyā.

Edition Notes

Includes bibliographical references (p. [377]-388) and indexes.

Series
Hunar va adabīyāt-i Īrān -- 55
Other Titles
Chahār maqālah dar matnʹshināsī.

Classifications

Library of Congress
PK6190 .M83 2000

The Physical Object

Pagination
417 p. :
Number of pages
417

ID Numbers

Open Library
OL23570801M
ISBN 10
964341082X
LC Control Number
2001310168

History

Download catalog record: RDF / JSON
January 30, 2010 Edited by WorkBot add more information to works
December 11, 2009 Created by WorkBot add works page