Click here to skip to this page's main content.

New Feature: You can now embed Open Library books on your website!   Learn More
Last edited by WorkBot
January 30, 2010 | History

Adab-i Pahlavānī 1 edition

Adab-i Pahlavānī
Muḥammad Mahdī Muʼaz̲z̲in Jāmī

No ebook available.


Prefer the physical book? Check nearby libraries powered by WorldCat


Buy this book


Jeepers. There's no description for this book yet. Can you help?
There is only 1 edition record, so we'll show it here...  •  Add edition?

Adab-i Pahlavānī
muṭālaʻahʹī dar tārīkh-i adab-i dīrīnah-ʼi Īrānī az Zartusht tā Ashkāniyān
880-03 Chāp-i 1.
nivishtah, Muḥammad Mahdī Muʼaz̲z̲in Jāmī ; bih hamrāh-i chahār maqālah dar matnʹshināsī az Jalāl Khāliqī Muṭlaq, Mihrdād Bahār, Maḥmūd Rūḥ al-Amīnī, Khujastah Kiyā.

Published 2000 by Nashr-i Qaṭrah in Tihrān .
Written in Persian.

Table of Contents

Adab-i pahlavānī / Muḥammad Mahdī Muʼaz̲z̲in Jāmī
Payvast: Chahār maqālah dar barʹrasī-i matnʹhā-yi Ashkānī: Bīzhan va Manīzhah va Vīs va Rāmīn / Jalāl Khāliqī Muṭlaq
Āyīn-i Mihr, Zūrkhānah, ʻAyyārī va Samak-i ʻAyyār / Mihrdād Bahār
Pizhūhishī mardumʹshinākhtī dar manẓūmah-ʼi dirakht-i Āsūrīk / Maḥmūd Rūḥ al-Amīnī
Nishānahʹhā-yi numāyishī dar ḥamāsah-ʼi Yādgār-i Zarīrān / Khujastah Kiyā.

Edition Notes

Includes bibliographical references (p. [377]-388) and indexes.

Series
Hunar va adabīyāt-i Īrān -- 55
Other Titles
Chahār maqālah dar matnʹshināsī.

Classifications

Library of Congress
PK6190 .M83 2000

The Physical Object

Pagination
417 p. :
Number of pages
417

ID Numbers

Open Library
OL23570801M
ISBN 10
964341082X
LC Control Number
2001310168

History Created December 11, 2009 · 2 revisions Download catalog record: RDF / JSON

January 30, 2010 Edited by WorkBot add more information to works
December 11, 2009 Created by WorkBot add works page