Open Library logo
New Feature: You can now embed Open Library books on your website!   Learn More
Last edited by WorkBot
January 30, 2010 | History

Hu Qiaomu yu Zhong gong dang shi yan jiu = 1 editions

Hu Qiaomu yu Zhong gong dang shi yan jiu =
Yufang Du
There's no description for this book yet. Can you add one?

1 edition First published in 2008

Edition Read Locate Buy
Cover of: Hu Qiaomu yu Zhong gong dang shi yan jiu =
Hu Qiaomu yu Zhong gong dang shi yan jiu =: Huqiaomuyuzhonggongdangshiyanjiu
2008, Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she
in Chinese - 880-03 Di 1 ban.

History

Download catalog record: RDF / JSON
January 30, 2010 Edited by WorkBot add more information to works
December 11, 2009 Created by WorkBot add works page