Click here to skip to this page's main content.

New Feature: You can now embed Open Library books on your website!   Learn More
Last edited by WorkBot
January 30, 2010 | History

Kỷ yé̂u Đại hội thi đua và những gương điẻ̂n hình tiên tié̂n ngành bưu điện thời kỳ đỏ̂i mới 1 edition

Kỷ yé̂u Đại hội thi đua và những gương điẻ̂n hình tiên tié̂n ngành bưu ...
Đại hội thi đua ngành bưu điện ...

No ebook available.


Buy this book

Add an ISBN in order to
link to booksellers


Heavens to Betsy! There's no description for this book yet. Can you help?
There is only 1 edition record, so we'll show it here...  •  Add edition?

Kỷ yé̂u Đại hội thi đua và những gương điẻ̂n hình tiên tié̂n ngành bưu điện thời kỳ đỏ̂i mới
[biên soạn, Đào Trung Tứ ... et al.].

Published 2000 by Nhà xuá̂t bản Bưu đîện in Hà Nội .
Written in Vietnamese.

About the Book

Proceedings of conference on public postal service in Vietnam.

Edition Notes

"Trong hai ngày 16 và 17-8-2000, tại Cung văn hóa hữu nghị Hà Nội, Đại hội thi đua ngành bưu điện thời kỳ đổi mới đã tiến hành trọng thể và thành công tốt đẹp"--P. 13.

At head of title: Tỏ̂ng cục bưu điện, Tỏ̂ng công ty bưu chính-viẽ̂n thông Việt Nam, Công đoàn bưu điện Việt Nam.

"Hà Nội, tháng 11-2000.".

Genre
Congresses

Classifications

Library of Congress
HE7240.5 .D35 2000

The Physical Object

Pagination
503 p. :
Number of pages
503

ID Numbers

Open Library
OL23395634M
LC Control Number
2005436977

History Created December 11, 2009 · 2 revisions Download catalog record: RDF / JSON

January 30, 2010 Edited by WorkBot add more information to works
December 11, 2009 Created by WorkBot add works page