Click here to skip to this page's main content.

New Feature: You can now embed Open Library books on your website!   Learn More
Last edited by WorkBot
January 29, 2010 | History

Bāriqahʹhā-yi Bīnish 1 edition

Bāriqahʹhā-yi Bīnish
ʻAbd al-Rashīd Bīnish

No ebook available.


Buy this book

Add an ISBN in order to
link to booksellers


Well, gosh. There's no description for this book yet. Can you help?
There is only 1 edition record, so we'll show it here...  •  Add edition?

Bāriqahʹhā-yi Bīnish
majmūʻahʹīst.
880-03 Chāp-i 1.

Published 2002 by Hīvād in Frīmunt, Kālīfurniyā .
Written in Persian.

Table of Contents

1. Az khāṭirāt va bi-yādʹmāndahʹhā-yi zindagānī-i nigārandah
2. Savāniḥ va guzārishāt -i zindagānī-i barkhī az shuʻarā-yi shīrīnʹkalām va vālāʹmaqām-i vaṭan
3. Dāstān-i zindagānī va guzārishāt-i tārīkhī va ʻishqī-i impirāṭūrān-i Taymūrī dar Hindūstān
4. Dāstān-i zindagānī va ghazavāt-i payghambar-i Islām Muḥammad Muṣṭafá ṣallá Allāh ʻalayhi va al-sallam [sic] az vilādat tā riḥlat
5. Yakī dū maqālah-i siyāsī va intiqādī va nīz ashʻār va tak baytʹhā-yi nāb, va sukhanān-i dilnishīn bi-khaṭṭ-i nastaʻlīq.

Edition Notes

Cover has subtitle: Guz̲arī dar rūzigārān-i guz̲ashtah : bargʹhāyī az kitāb-i zindagī-i man.

Classifications

Library of Congress
AC127 .B56 2002

The Physical Object

Pagination
427 p. ;
Number of pages
427

ID Numbers

Open Library
OL23085717M
LC Control Number
2009372372

History Created December 11, 2009 · 2 revisions Download catalog record: RDF / JSON

January 29, 2010 Edited by WorkBot add more information to works
December 11, 2009 Created by WorkBot add works page