Open Library logo
New Feature: You can now embed Open Library books on your website!   Learn More
Last edited by WorkBot
January 29, 2010 | History

Bāriqahʹhā-yi Bīnish 1 edition

Bāriqahʹhā-yi Bīnish
ʻAbd al-Rashīd Bīnish

Buy this book

Add an ISBN in order to
link to booksellers


There's no description for this book yet. Can you add one?
There is only 1 edition record, so we'll show it here...  •  Add edition?

Bāriqahʹhā-yi Bīnish
majmūʻahʹīst.
880-03 Chāp-i 1.

Published 2002 by Hīvād in Frīmunt, Kālīfurniyā .
Written in Persian.

Table of Contents

1. Az khāṭirāt va bi-yādʹmāndahʹhā-yi zindagānī-i nigārandah
2. Savāniḥ va guzārishāt -i zindagānī-i barkhī az shuʻarā-yi shīrīnʹkalām va vālāʹmaqām-i vaṭan
3. Dāstān-i zindagānī va guzārishāt-i tārīkhī va ʻishqī-i impirāṭūrān-i Taymūrī dar Hindūstān
4. Dāstān-i zindagānī va ghazavāt-i payghambar-i Islām Muḥammad Muṣṭafá ṣallá Allāh ʻalayhi va al-sallam [sic] az vilādat tā riḥlat
5. Yakī dū maqālah-i siyāsī va intiqādī va nīz ashʻār va tak baytʹhā-yi nāb, va sukhanān-i dilnishīn bi-khaṭṭ-i nastaʻlīq.

Edition Notes

Cover has subtitle: Guz̲arī dar rūzigārān-i guz̲ashtah : bargʹhāyī az kitāb-i zindagī-i man.

Classifications

Library of Congress
AC127 .B56 2002

The Physical Object

Pagination
427 p. ;
Number of pages
427

ID Numbers

Open Library
OL23085717M
LC Control Number
2009372372

History

Download catalog record: RDF / JSON
January 29, 2010 Edited by WorkBot add more information to works
December 11, 2009 Created by WorkBot add works page