Click here to skip to this page's main content.

New Feature: You can now embed Open Library books on your website!   Learn More
Ganjīnah
Kitābkhānah-i ʻUmūmī-i Ḥaz̤rat ...

No ebook available.


Prefer the physical book? Check nearby libraries with:


Buy this book


There's no description for this book yet. Can you add one?
There is only 1 edition record, so we'll show it here...  •  Add edition?

Ganjīnah
fihrist-i bakhshī az nuskhahʹhā-yi khaṭṭī-i Fārsī va ʻArabī mansūb bih dānishmandān-i Samarqand, Bukhārā va Khvārazm dar kitābkhānah-ʼi buzurg-i Ḥaz̤rat Āyat Allāh al-ʻUẓmá Marʻashī Najafī, Qum, Īrān : muʼallifān, muṣaḥḥiḥān, kātibān
880-03 Chāp-i 1.
bih kūshish-i Maḥmūd Marʻashī Najafī.

Published 1998 by Kitābkhānah-i Buzurg-i Ḥaz̤rat Āyat Allāh al-ʻUẓmá Marʻashī Najafī in Qum .
Written in Persian.

Edition Notes

"Bih munāsabat-i hamāyish-i bayn al-milalī-i hazār va duvīst va bīst va panjumīn sālgard-i Imām Bukhārī"--T.p.

Genre
Catalogs

Classifications

Library of Congress
Z6621.K5743 P47 1998

The Physical Object

Pagination
317 p. :
Number of pages
317

ID Numbers

Open Library
OL23570636M
ISBN 10
9646121322
LC Control Number
2001289576

History Created December 11, 2009 · 2 revisions Download catalog record: RDF / JSON

January 29, 2010 Edited by WorkBot add more information to works
December 11, 2009 Created by WorkBot add works page