Click here to skip to this page's main content.

New Feature: You can now embed Open Library books on your website!   Learn More
Last edited by WorkBot
January 29, 2010 | History

Maqālāt-i avvalīn Hamāyish-i Millī-i Āsībʹhā-yi Ijtimāʻī dar Īrān khurdād-i 1381 1 edition

Maqālāt-i avvalīn Hamāyish-i Millī-i Āsībʹhā-yi Ijtimāʻī dar ...
Hamāyish-i Millī-i Āsībʹha ...

No ebook available.


Prefer the physical book? Check nearby libraries powered by WorldCat


Buy this book


Rats. There's no description for this book yet. Can you help?
Places
There is only 1 edition record, so we'll show it here...  •  Add edition?

Maqālāt-i avvalīn Hamāyish-i Millī-i Āsībʹhā-yi Ijtimāʻī dar Īrān khurdād-i 1381
880-03 Chāp-i 1.
Anjuman-i Jāmiʻahʹshināsī-i Īrān ; bā hamkārī-i, Muʻāvanat-i Ijtimāʻī-i Vizārat-i Kishvar ... [et al.].

Published 2004 by Āgāh in [Tihrān] .
Written in Persian.

Table of Contents

jild-i 1. Āsībʹhā-yi ijtimāʻī va ravand-i taḥavvul-i ān dar Īrān
jild-i 2. Iʻtiyād va qāchāq-i mavād-i mukhaddir
jild-i 3. Parkhāshgarī va jināyat
jild-i 4. Khvudkushī
jild-i 5. Rūspīgarī, kūdakān-i khiyābānī va takaddī
jild-i 6. Masāʼil va jarāyim-i mālī, iqtiṣādī va sirqat.

Edition Notes

Includes bibliographical references.

In Persian.

Genre
Congresses.

Classifications

Library of Congress
HN670.2.A8 H35 2002

The Physical Object

Pagination
6 v. :

ID Numbers

Open Library
OL22663819M
ISBN 10
9643290905, 9643290913, 9643290921, 964329093X, 9643290948, 9643290956
ISBN 13
9789643290900, 9789643290917, 9789643290931, 9789643290948
LC Control Number
2005305893
Goodreads
2931939

History Created December 11, 2009 · 2 revisions Download catalog record: RDF / JSON

January 29, 2010 Edited by WorkBot add more information to works
December 11, 2009 Created by WorkBot add works page