Open Library logo
New Feature: You can now embed Open Library books on your website!   Learn More
Last edited by WorkBot
January 29, 2010 | History

Jing ji quan qiu hua shi jiao xia de Zhongguo qi ye gong zi xing cheng ji zhi yan jiu = 1 editions

Jing ji quan qiu hua shi jiao xia de Zhongguo qi ye gong zi xing cheng ...
Lingling Hou
There's no description for this book yet. Can you add one?

1 edition First published in 2007

Edition Read Locate Buy
Cover of: Jing ji quan qiu hua shi jiao xia de Zhongguo qi ye gong zi xing cheng ji zhi yan jiu =
2007, Hua zhong shi fan da xue chu ban she
Jing ji quan qiu hua shi jiao xia de Zhongguo qi ye gong zi xing cheng ji zhi yan jiu =
in Chinese - 880-03 Di 1 ban.

History

Download catalog record: RDF / JSON
January 29, 2010 Edited by WorkBot add more information to works
December 11, 2009 Created by WorkBot add works page