Click here to skip to this page's main content.

New Feature: You can now embed Open Library books on your website!   Learn More
Last edited by Open Library Bot
April 28, 2010 | History

Štáty v premenách storočí 1 edition

Cover of: Štáty v premenách storočí | Gurňák, Daniel

No ebook available.


Prefer the physical book? Check nearby libraries with:


Buy this book


Ack! There's no description for this book yet. Can you help?
There is only 1 edition record, so we'll show it here...  •  Add edition?

Štáty v premenách storočí
Dejepisný atlas
2nd ed.

Published 2006 by Mapa Slovakia in Bratislava .
Written in Slovak.

About the Book

Historical atlas of the world, 39 pp. maps, index

Table of Contents

Obsah … 1
MAPY
1. Svet v praveku … 3
2. Európa v praveku … 3
3. Slovensko v praveku … 3
4. Staroveký Egypt … 4
5. Staroveká Mezopotámia … 4
6. Staroveké ríše Blízkeho Východu … 4
7. Staroveká Čína … 4
8. Staroveká India … 4
9. Staroveké Grécko … 5
10. Grécka a fenická kolonizácia … 5
11. Grécko-perzské vojny … 6
12. Peloponézska vojna … 6
13. Ríša Alexandra Veľkého … 6
14. Helenistické štáty … 6
15. Staroveká Itália … 7
16. Rímska ríša v období republiky … 7
17. Rímska ríša do 3. st. n. l. … 7
18. Rímska ríša od pol. 3. st. n. l. … 8
19. Svet na konci staroveku … 8
20. Európa od konca 5. do začiatku 7. st. … 9
21. Franská ríša v 8.–9. st. … 9
22. Európa od pol. 7. do pol. 10. st. … 9
23. Arabská ríša od 7. do 9. st. … 10
24. Veľkomoravská ríša … 10
25. Európa okolo roku 1000 … 11
26. Európa v období križiackych výprav … 11
27. Križiacke štáty … 11
28. Uhorsko od 11. do 14. st. … 12
29. Slovensko v stredoveku … 12
30. Island a Grónsko v stredoveku … 13
31. Západná Európa v stredoveku … 13
32. Francúzsko v 14. st. … 13
33. Francúzsko v 15. st. … 13
34. Východná Európa v 13. st. … 14
35. Mongolská ríša v 13.–14. st. … 14
36. Stredná Európa v 13.–14. st. … 15
37. Stredná Európa v 15. st. … 16
38. Východná Európa v 14.–15. st. … 17
39. Európa okolo roku 1500 … 18
40. Svet na konci stredoveku … 18
41. Osmanská ríša v 16.–17. st. … 19
42. Východná Európa a Rusko v 16.–17. st. … 19
43. Európa v 16. st. a na začiatku 17. st. … 20
44. Náboženské rozdelenie Európy v 16.–17. st. … 20
45. Európa v 17. st. … 21
46. Európa v rokoch 1701–1789 … 21
47. Rusko v 18.–19. st. … 22
48. Sibír a Ruská Amerika v 17.–19. st. … 22
49. Delenia Poľska 1772–1795 … 22
50. Brandenbursko-Prusko v 15. až 19. st. … 22
51. Uhorsko v rokoch 1526–1711 … 23
52. Slovensko v rokoch 1526–1711 … 23
53. Ríša rakúskych Habsburgovcov v rokoch 1526–1815 … 24
54. Zemepisné objavy a vznik koloniálneho systému v 15.–18. st. … 25-26
55. Kolónie v Severnej Amerike v 17.–18. st. … 27
56. Vojna za nezávislosť a vznik USA 1775–1783 … 27
57. Kanada v rokoch 1791–1999 … 27
58. Latinská Amerika v rokoch 1763–1850 … 27
59. USA v rokoch 1787–1912 … 28
60. Aljaška v 19.–20. st. … 28
61. Havaj v 19.–20. st. … 28
62. Občianska vojna v USA 1861–1865 … 28
63. Latinská Amerika od pol. 19. st. … 28
64. Francúzska revolúcia a Európa 1789–1805 … 29
65. Napoleonova výprava do Egypta … 29
66. Francúzske cisárstvo a Európa 1805–1815 … 29
67. Európa v rokoch 1815–1848 … 30
68. Zjednotenie Talianska a Nemecka 1859–1871 … 30
69. Balkán v rokoch 1815–1878 … 30
70. Balkán v rokoch 1878–1914 … 30
71. Rakúsko v rokoch 1815–1867 a Rakúsko-Uhorsko v rokoch 1867–1914 … 31
72. Národy Rakúsko-Uhorska na začiatku 20. st. … 31
73. Európa v rokoch 1878–1914 … 31
74. Afrika a Blízky východ 1885–1918 … 32
75. Ázia 1800–1914 … 32
76. Svet na začiatku 20. st. … 32
77. I. svetová vojna v Európe … 33
78. I. svetová vojna vo svete … 33
79. Svet medzi dvoma svetovými vojnami … 33
80. Občianska vojna v Rusku 1918–1922 a vznik Turecka 1918–1923 … 34
81. Európa po I. sv. vojne … 34
82. Sovietsky zväz 1922–1940 a stalinský teror … 34
83. Československo v rokoch 1919–1938 … 35
84. Rozbitie Československa v rokoch 1938–1939 … 35
85. Slovenské národné povstanie … 35
86. Oslobodenie Slovenska 1944–1945 … 35
87. Nacistické Nemecko 1933–1939 … 36
88. Talianske výboje vo východnej Afrike 1935–1941 … 36
89. Španielska občianska vojna 1936–1939 … 36
90. II. svetová vojna do napadnutia Sovietskeho zväzu 1939–1941 … 36
91. Útok Nemecka na Sovietsky zväz 1941–1942 … 37
92. Nacistický teror a vojnové straty … 37
93. Bitka pri Stalingrade 1942–1943 … 37
94. Vylodenie Spojencov v Normandii … 1944 37
95. Porážka Nemecka a jeho spojencov 1942–1945 … 37
96. Bitka o Atlantik … 38
97. Japonská agresia v Číne 1931–1945 … 38
98. II. svetová vojna v Tichomorí 1941–1945 … 38
99. Okupácia Nemecka a Rakúska r. 1945 … 39
100. Československo v rokoch 1945–1989 … 39
101. Európa po II. svetovej vojne … 39
102. Rozdelená Európa 1949–1989 … 39
103. Vojny vo Vietname 1945–1975 … 40
104. Vojna v Kórei 1950–1953 … 40
105. Izrael 1947–2000 … 40
106. Vojny v Perzskom zálive 1980–1991 … 40
107. Svet po II. svetovej vojne … 40
108. Oblasť Kaukazu v rokoch 1988–2000 … 41
109. Rozpad Juhoslávie 1991–2001 … 41
110. Európa po roku 1990 … 41
111. Zjednocovanie Európy … 41
Miestny register … 42
Tematický register … 50

The Physical Object

Format
Softcover
Pagination
50 p.
Number of pages
50
Dimensions
29 cm

ID Numbers

Open Library
OL22647858M
ISBN 10
8089080472

History Created December 11, 2009 · 3 revisions Download catalog record: RDF / JSON

April 28, 2010 Edited by Open Library Bot Linked existing covers to the work.
January 29, 2010 Edited by WorkBot add more information to works
December 11, 2009 Created by WorkBot add works page