Open Library logo
New Feature: You can now embed Open Library books on your website!   Learn More
Last edited by WorkBot
January 29, 2010 | History

"Zhongguo shao shu min zu yu Taiwan yuan zhu min fu shi wen hua" guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji 1 editions

"Zhongguo shao shu min zu yu Taiwan yuan zhu min fu shi wen hua" guo j ...
Chinese ethnic textiles and cl ...
There's no description for this book yet. Can you add one?

1 edition First published in 2000

Edition Read Locate Buy
Cover of: "Zhongguo shao shu min zu yu Taiwan yuan zhu min fu shi wen hua" guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji
2000, Fu ren da xue min sheng xue yuan zhi pin fu zhuang yan jiu suo
"Zhongguo shao shu min zu yu Taiwan yuan zhu min fu shi wen hua" guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji
in Chinese

History

Download catalog record: RDF / JSON
January 29, 2010 Edited by WorkBot add more information to works
December 11, 2009 Created by WorkBot add works page